วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 740901 ถึง 741000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740901 ถึง 741000 (Seven hundred forty thousand nine hundred and one to Seven hundred forty one thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
740901 Seven hundred forty thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
740902 Seven hundred forty thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
740903 Seven hundred forty thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
740904 Seven hundred forty thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
740905 Seven hundred forty thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
740906 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
740907 Seven hundred forty thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
740908 Seven hundred forty thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
740909 Seven hundred forty thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
740910 Seven hundred forty thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
740911 Seven hundred forty thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
740912 Seven hundred forty thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
740913 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
740914 Seven hundred forty thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
740915 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
740916 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
740917 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
740918 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
740919 Seven hundred forty thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
740920 Seven hundred forty thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
740921 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
740922 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
740923 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
740924 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
740925 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
740926 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
740927 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
740928 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
740929 Seven hundred forty thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
740930 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
740931 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
740932 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
740933 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
740934 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
740935 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
740936 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
740937 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
740938 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
740939 Seven hundred forty thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
740940 Seven hundred forty thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
740941 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
740942 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
740943 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
740944 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
740945 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
740946 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
740947 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
740948 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
740949 Seven hundred forty thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
740950 Seven hundred forty thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
740951 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
740952 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
740953 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
740954 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
740955 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
740956 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
740957 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
740958 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
740959 Seven hundred forty thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
740960 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
740961 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
740962 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
740963 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
740964 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
740965 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
740966 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
740967 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
740968 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
740969 Seven hundred forty thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
740970 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
740971 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
740972 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
740973 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
740974 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
740975 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
740976 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
740977 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
740978 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
740979 Seven hundred forty thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
740980 Seven hundred forty thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
740981 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
740982 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
740983 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
740984 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
740985 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
740986 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
740987 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
740988 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
740989 Seven hundred forty thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
740990 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
740991 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
740992 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
740993 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
740994 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
740995 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
740996 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
740997 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
740998 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
740999 Seven hundred forty thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
741000 Seven hundred forty one thousandเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740901 ถึง 741000 (Seven hundred forty thousand nine hundred and one to Seven hundred forty one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน