วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 740701 ถึง 740800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740701 ถึง 740800 (Seven hundred forty thousand seven hundred and one to Seven hundred forty thousand eight hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
740701 Seven hundred forty thousand seven hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
740702 Seven hundred forty thousand seven hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
740703 Seven hundred forty thousand seven hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
740704 Seven hundred forty thousand seven hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
740705 Seven hundred forty thousand seven hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
740706 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
740707 Seven hundred forty thousand seven hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
740708 Seven hundred forty thousand seven hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
740709 Seven hundred forty thousand seven hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
740710 Seven hundred forty thousand seven hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
740711 Seven hundred forty thousand seven hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
740712 Seven hundred forty thousand seven hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
740713 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
740714 Seven hundred forty thousand seven hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
740715 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
740716 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
740717 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
740718 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
740719 Seven hundred forty thousand seven hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
740720 Seven hundred forty thousand seven hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
740721 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
740722 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
740723 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
740724 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
740725 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
740726 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
740727 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
740728 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
740729 Seven hundred forty thousand seven hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
740730 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
740731 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
740732 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
740733 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
740734 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
740735 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
740736 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
740737 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
740738 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
740739 Seven hundred forty thousand seven hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
740740 Seven hundred forty thousand seven hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
740741 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
740742 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
740743 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
740744 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
740745 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
740746 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
740747 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
740748 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
740749 Seven hundred forty thousand seven hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
740750 Seven hundred forty thousand seven hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
740751 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
740752 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
740753 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
740754 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
740755 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
740756 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
740757 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
740758 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
740759 Seven hundred forty thousand seven hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
740760 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
740761 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
740762 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
740763 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
740764 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
740765 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
740766 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
740767 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
740768 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
740769 Seven hundred forty thousand seven hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
740770 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
740771 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
740772 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
740773 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
740774 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
740775 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
740776 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
740777 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
740778 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
740779 Seven hundred forty thousand seven hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
740780 Seven hundred forty thousand seven hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
740781 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
740782 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
740783 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
740784 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
740785 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
740786 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
740787 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
740788 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
740789 Seven hundred forty thousand seven hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
740790 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
740791 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
740792 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
740793 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
740794 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
740795 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
740796 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
740797 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
740798 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
740799 Seven hundred forty thousand seven hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
740800 Seven hundred forty thousand eight hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740701 ถึง 740800 (Seven hundred forty thousand seven hundred and one to Seven hundred forty thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน