วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 740401 ถึง 740500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740401 ถึง 740500 (Seven hundred forty thousand four hundred and one to Seven hundred forty thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
740401 Seven hundred forty thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
740402 Seven hundred forty thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
740403 Seven hundred forty thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
740404 Seven hundred forty thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
740405 Seven hundred forty thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
740406 Seven hundred forty thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
740407 Seven hundred forty thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
740408 Seven hundred forty thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
740409 Seven hundred forty thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
740410 Seven hundred forty thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
740411 Seven hundred forty thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
740412 Seven hundred forty thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
740413 Seven hundred forty thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
740414 Seven hundred forty thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
740415 Seven hundred forty thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
740416 Seven hundred forty thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
740417 Seven hundred forty thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
740418 Seven hundred forty thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
740419 Seven hundred forty thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
740420 Seven hundred forty thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
740421 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
740422 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
740423 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
740424 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
740425 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
740426 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
740427 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
740428 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
740429 Seven hundred forty thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
740430 Seven hundred forty thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
740431 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
740432 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
740433 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
740434 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
740435 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
740436 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
740437 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
740438 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
740439 Seven hundred forty thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
740440 Seven hundred forty thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
740441 Seven hundred forty thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
740442 Seven hundred forty thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
740443 Seven hundred forty thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
740444 Seven hundred forty thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
740445 Seven hundred forty thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
740446 Seven hundred forty thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
740447 Seven hundred forty thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
740448 Seven hundred forty thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
740449 Seven hundred forty thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
740450 Seven hundred forty thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
740451 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
740452 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
740453 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
740454 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
740455 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
740456 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
740457 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
740458 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
740459 Seven hundred forty thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
740460 Seven hundred forty thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
740461 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
740462 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
740463 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
740464 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
740465 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
740466 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
740467 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
740468 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
740469 Seven hundred forty thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
740470 Seven hundred forty thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
740471 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
740472 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
740473 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
740474 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
740475 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
740476 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
740477 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
740478 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
740479 Seven hundred forty thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
740480 Seven hundred forty thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
740481 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
740482 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
740483 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
740484 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
740485 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
740486 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
740487 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
740488 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
740489 Seven hundred forty thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
740490 Seven hundred forty thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
740491 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
740492 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
740493 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
740494 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
740495 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
740496 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
740497 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
740498 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
740499 Seven hundred forty thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
740500 Seven hundred forty thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740401 ถึง 740500 (Seven hundred forty thousand four hundred and one to Seven hundred forty thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน