วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 738501 ถึง 738600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 738501 ถึง 738600 (Seven hundred thirty eight thousand five hundred and one to Seven hundred thirty eight thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
738501 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
738502 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
738503 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
738504 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
738505 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
738506 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
738507 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
738508 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
738509 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
738510 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
738511 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
738512 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
738513 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
738514 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
738515 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
738516 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
738517 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
738518 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
738519 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
738520 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
738521 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
738522 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
738523 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
738524 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
738525 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
738526 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
738527 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
738528 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
738529 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
738530 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
738531 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
738532 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
738533 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
738534 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
738535 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
738536 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
738537 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
738538 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
738539 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
738540 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
738541 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
738542 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
738543 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
738544 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
738545 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
738546 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
738547 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
738548 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
738549 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
738550 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
738551 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
738552 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
738553 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
738554 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
738555 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
738556 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
738557 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
738558 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
738559 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
738560 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
738561 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
738562 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
738563 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
738564 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
738565 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
738566 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
738567 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
738568 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
738569 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
738570 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
738571 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
738572 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
738573 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
738574 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
738575 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
738576 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
738577 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
738578 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
738579 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
738580 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
738581 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
738582 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
738583 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
738584 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
738585 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
738586 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
738587 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
738588 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
738589 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
738590 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
738591 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
738592 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
738593 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
738594 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
738595 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
738596 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
738597 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
738598 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
738599 Seven hundred thirty eight thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
738600 Seven hundred thirty eight thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 738501 ถึง 738600 (Seven hundred thirty eight thousand five hundred and one to Seven hundred thirty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน