วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 736301 ถึง 736400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 736301 ถึง 736400 (Seven hundred thirty six thousand three hundred and one to Seven hundred thirty six thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
736301 Seven hundred thirty six thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
736302 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
736303 Seven hundred thirty six thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
736304 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
736305 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
736306 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
736307 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
736308 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
736309 Seven hundred thirty six thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
736310 Seven hundred thirty six thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
736311 Seven hundred thirty six thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
736312 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
736313 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
736314 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
736315 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
736316 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
736317 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
736318 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
736319 Seven hundred thirty six thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
736320 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
736321 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
736322 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
736323 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
736324 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
736325 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
736326 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
736327 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
736328 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
736329 Seven hundred thirty six thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
736330 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
736331 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
736332 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
736333 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
736334 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
736335 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
736336 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
736337 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
736338 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
736339 Seven hundred thirty six thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
736340 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
736341 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
736342 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
736343 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
736344 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
736345 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
736346 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
736347 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
736348 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
736349 Seven hundred thirty six thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
736350 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
736351 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
736352 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
736353 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
736354 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
736355 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
736356 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
736357 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
736358 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
736359 Seven hundred thirty six thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
736360 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
736361 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
736362 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
736363 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
736364 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
736365 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
736366 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
736367 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
736368 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
736369 Seven hundred thirty six thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
736370 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
736371 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
736372 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
736373 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
736374 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
736375 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
736376 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
736377 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
736378 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
736379 Seven hundred thirty six thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
736380 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
736381 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
736382 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
736383 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
736384 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
736385 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
736386 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
736387 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
736388 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
736389 Seven hundred thirty six thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
736390 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
736391 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
736392 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
736393 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
736394 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
736395 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
736396 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
736397 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
736398 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
736399 Seven hundred thirty six thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
736400 Seven hundred thirty six thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 736301 ถึง 736400 (Seven hundred thirty six thousand three hundred and one to Seven hundred thirty six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน