วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 735301 ถึง 735400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 735301 ถึง 735400 (Seven hundred thirty five thousand three hundred and one to Seven hundred thirty five thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
735301 Seven hundred thirty five thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
735302 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
735303 Seven hundred thirty five thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
735304 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
735305 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
735306 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
735307 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
735308 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
735309 Seven hundred thirty five thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
735310 Seven hundred thirty five thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
735311 Seven hundred thirty five thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
735312 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
735313 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
735314 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
735315 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
735316 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
735317 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
735318 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
735319 Seven hundred thirty five thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
735320 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
735321 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
735322 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
735323 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
735324 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
735325 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
735326 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
735327 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
735328 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
735329 Seven hundred thirty five thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
735330 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
735331 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
735332 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
735333 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
735334 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
735335 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
735336 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
735337 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
735338 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
735339 Seven hundred thirty five thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
735340 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
735341 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
735342 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
735343 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
735344 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
735345 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
735346 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
735347 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
735348 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
735349 Seven hundred thirty five thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
735350 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
735351 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
735352 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
735353 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
735354 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
735355 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
735356 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
735357 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
735358 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
735359 Seven hundred thirty five thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
735360 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
735361 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
735362 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
735363 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
735364 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
735365 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
735366 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
735367 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
735368 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
735369 Seven hundred thirty five thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
735370 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
735371 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
735372 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
735373 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
735374 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
735375 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
735376 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
735377 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
735378 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
735379 Seven hundred thirty five thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
735380 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
735381 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
735382 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
735383 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
735384 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
735385 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
735386 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
735387 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
735388 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
735389 Seven hundred thirty five thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
735390 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
735391 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
735392 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
735393 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
735394 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
735395 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
735396 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
735397 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
735398 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
735399 Seven hundred thirty five thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
735400 Seven hundred thirty five thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 735301 ถึง 735400 (Seven hundred thirty five thousand three hundred and one to Seven hundred thirty five thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน