วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 735001 ถึง 735100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 735001 ถึง 735100 (Seven hundred thirty five thousand and one to Seven hundred thirty five thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
735001 Seven hundred thirty five thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
735002 Seven hundred thirty five thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
735003 Seven hundred thirty five thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
735004 Seven hundred thirty five thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
735005 Seven hundred thirty five thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
735006 Seven hundred thirty five thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก
735007 Seven hundred thirty five thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
735008 Seven hundred thirty five thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
735009 Seven hundred thirty five thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
735010 Seven hundred thirty five thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
735011 Seven hundred thirty five thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
735012 Seven hundred thirty five thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
735013 Seven hundred thirty five thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
735014 Seven hundred thirty five thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
735015 Seven hundred thirty five thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
735016 Seven hundred thirty five thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
735017 Seven hundred thirty five thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
735018 Seven hundred thirty five thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
735019 Seven hundred thirty five thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
735020 Seven hundred thirty five thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
735021 Seven hundred thirty five thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
735022 Seven hundred thirty five thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
735023 Seven hundred thirty five thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
735024 Seven hundred thirty five thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
735025 Seven hundred thirty five thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
735026 Seven hundred thirty five thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
735027 Seven hundred thirty five thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
735028 Seven hundred thirty five thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
735029 Seven hundred thirty five thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
735030 Seven hundred thirty five thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
735031 Seven hundred thirty five thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
735032 Seven hundred thirty five thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
735033 Seven hundred thirty five thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
735034 Seven hundred thirty five thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
735035 Seven hundred thirty five thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
735036 Seven hundred thirty five thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
735037 Seven hundred thirty five thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
735038 Seven hundred thirty five thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
735039 Seven hundred thirty five thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
735040 Seven hundred thirty five thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
735041 Seven hundred thirty five thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
735042 Seven hundred thirty five thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
735043 Seven hundred thirty five thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
735044 Seven hundred thirty five thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
735045 Seven hundred thirty five thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
735046 Seven hundred thirty five thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
735047 Seven hundred thirty five thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
735048 Seven hundred thirty five thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
735049 Seven hundred thirty five thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
735050 Seven hundred thirty five thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
735051 Seven hundred thirty five thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
735052 Seven hundred thirty five thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
735053 Seven hundred thirty five thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
735054 Seven hundred thirty five thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
735055 Seven hundred thirty five thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
735056 Seven hundred thirty five thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
735057 Seven hundred thirty five thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
735058 Seven hundred thirty five thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
735059 Seven hundred thirty five thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
735060 Seven hundred thirty five thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
735061 Seven hundred thirty five thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
735062 Seven hundred thirty five thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
735063 Seven hundred thirty five thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
735064 Seven hundred thirty five thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
735065 Seven hundred thirty five thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
735066 Seven hundred thirty five thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
735067 Seven hundred thirty five thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
735068 Seven hundred thirty five thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
735069 Seven hundred thirty five thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
735070 Seven hundred thirty five thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
735071 Seven hundred thirty five thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
735072 Seven hundred thirty five thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
735073 Seven hundred thirty five thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
735074 Seven hundred thirty five thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
735075 Seven hundred thirty five thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
735076 Seven hundred thirty five thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
735077 Seven hundred thirty five thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
735078 Seven hundred thirty five thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
735079 Seven hundred thirty five thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
735080 Seven hundred thirty five thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
735081 Seven hundred thirty five thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
735082 Seven hundred thirty five thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
735083 Seven hundred thirty five thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
735084 Seven hundred thirty five thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
735085 Seven hundred thirty five thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
735086 Seven hundred thirty five thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
735087 Seven hundred thirty five thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
735088 Seven hundred thirty five thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
735089 Seven hundred thirty five thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
735090 Seven hundred thirty five thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
735091 Seven hundred thirty five thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
735092 Seven hundred thirty five thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
735093 Seven hundred thirty five thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
735094 Seven hundred thirty five thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
735095 Seven hundred thirty five thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
735096 Seven hundred thirty five thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
735097 Seven hundred thirty five thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
735098 Seven hundred thirty five thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
735099 Seven hundred thirty five thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
735100 Seven hundred thirty five thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 735001 ถึง 735100 (Seven hundred thirty five thousand and one to Seven hundred thirty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน