วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 734801 ถึง 734900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 734801 ถึง 734900 (Seven hundred thirty four thousand eight hundred and one to Seven hundred thirty four thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
734801 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
734802 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
734803 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
734804 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
734805 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
734806 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
734807 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
734808 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
734809 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
734810 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
734811 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
734812 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
734813 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
734814 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
734815 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
734816 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
734817 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
734818 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
734819 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
734820 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
734821 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
734822 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
734823 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
734824 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
734825 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
734826 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
734827 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
734828 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
734829 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
734830 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
734831 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
734832 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
734833 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
734834 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
734835 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
734836 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
734837 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
734838 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
734839 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
734840 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
734841 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
734842 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
734843 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
734844 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
734845 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
734846 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
734847 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
734848 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
734849 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
734850 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
734851 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
734852 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
734853 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
734854 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
734855 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
734856 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
734857 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
734858 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
734859 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
734860 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
734861 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
734862 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
734863 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
734864 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
734865 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
734866 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
734867 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
734868 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
734869 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
734870 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
734871 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
734872 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
734873 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
734874 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
734875 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
734876 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
734877 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
734878 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
734879 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
734880 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
734881 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
734882 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
734883 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
734884 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
734885 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
734886 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
734887 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
734888 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
734889 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
734890 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
734891 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
734892 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
734893 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
734894 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
734895 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
734896 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
734897 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
734898 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
734899 Seven hundred thirty four thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
734900 Seven hundred thirty four thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 734801 ถึง 734900 (Seven hundred thirty four thousand eight hundred and one to Seven hundred thirty four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน