วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 733401 ถึง 733500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 733401 ถึง 733500 (Seven hundred thirty three thousand four hundred and one to Seven hundred thirty three thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
733401 Seven hundred thirty three thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
733402 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
733403 Seven hundred thirty three thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
733404 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
733405 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
733406 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
733407 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
733408 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
733409 Seven hundred thirty three thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
733410 Seven hundred thirty three thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
733411 Seven hundred thirty three thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
733412 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
733413 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
733414 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
733415 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
733416 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
733417 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
733418 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
733419 Seven hundred thirty three thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
733420 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
733421 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
733422 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
733423 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
733424 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
733425 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
733426 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
733427 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
733428 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
733429 Seven hundred thirty three thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
733430 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
733431 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
733432 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
733433 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
733434 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
733435 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
733436 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
733437 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
733438 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
733439 Seven hundred thirty three thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
733440 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
733441 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
733442 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
733443 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
733444 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
733445 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
733446 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
733447 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
733448 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
733449 Seven hundred thirty three thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
733450 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
733451 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
733452 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
733453 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
733454 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
733455 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
733456 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
733457 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
733458 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
733459 Seven hundred thirty three thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
733460 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
733461 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
733462 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
733463 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
733464 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
733465 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
733466 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
733467 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
733468 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
733469 Seven hundred thirty three thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
733470 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
733471 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
733472 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
733473 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
733474 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
733475 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
733476 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
733477 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
733478 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
733479 Seven hundred thirty three thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
733480 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
733481 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
733482 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
733483 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
733484 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
733485 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
733486 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
733487 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
733488 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
733489 Seven hundred thirty three thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
733490 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
733491 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
733492 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
733493 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
733494 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
733495 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
733496 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
733497 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
733498 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
733499 Seven hundred thirty three thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
733500 Seven hundred thirty three thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 733401 ถึง 733500 (Seven hundred thirty three thousand four hundred and one to Seven hundred thirty three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน