วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 733201 ถึง 733300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 733201 ถึง 733300 (Seven hundred thirty three thousand two hundred and one to Seven hundred thirty three thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
733201 Seven hundred thirty three thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
733202 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
733203 Seven hundred thirty three thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
733204 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
733205 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
733206 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
733207 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
733208 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
733209 Seven hundred thirty three thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
733210 Seven hundred thirty three thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
733211 Seven hundred thirty three thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
733212 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
733213 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
733214 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
733215 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
733216 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
733217 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
733218 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
733219 Seven hundred thirty three thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
733220 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
733221 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
733222 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
733223 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
733224 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
733225 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
733226 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
733227 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
733228 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
733229 Seven hundred thirty three thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
733230 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
733231 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
733232 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
733233 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
733234 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
733235 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
733236 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
733237 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
733238 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
733239 Seven hundred thirty three thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
733240 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
733241 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
733242 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
733243 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
733244 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
733245 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
733246 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
733247 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
733248 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
733249 Seven hundred thirty three thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
733250 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
733251 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
733252 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
733253 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
733254 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
733255 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
733256 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
733257 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
733258 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
733259 Seven hundred thirty three thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
733260 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
733261 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
733262 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
733263 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
733264 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
733265 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
733266 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
733267 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
733268 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
733269 Seven hundred thirty three thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
733270 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
733271 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
733272 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
733273 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
733274 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
733275 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
733276 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
733277 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
733278 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
733279 Seven hundred thirty three thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
733280 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
733281 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
733282 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
733283 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
733284 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
733285 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
733286 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
733287 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
733288 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
733289 Seven hundred thirty three thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
733290 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
733291 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
733292 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
733293 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
733294 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
733295 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
733296 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
733297 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
733298 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
733299 Seven hundred thirty three thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
733300 Seven hundred thirty three thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 733201 ถึง 733300 (Seven hundred thirty three thousand two hundred and one to Seven hundred thirty three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน