วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 732901 ถึง 733000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 732901 ถึง 733000 (Seven hundred thirty two thousand nine hundred and one to Seven hundred thirty three thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
732901 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
732902 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
732903 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
732904 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
732905 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
732906 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
732907 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
732908 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
732909 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
732910 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
732911 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
732912 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
732913 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
732914 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
732915 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
732916 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
732917 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
732918 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
732919 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
732920 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
732921 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
732922 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
732923 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
732924 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
732925 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
732926 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
732927 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
732928 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
732929 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
732930 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
732931 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
732932 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
732933 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
732934 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
732935 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
732936 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
732937 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
732938 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
732939 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
732940 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
732941 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
732942 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
732943 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
732944 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
732945 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
732946 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
732947 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
732948 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
732949 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
732950 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
732951 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
732952 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
732953 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
732954 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
732955 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
732956 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
732957 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
732958 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
732959 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
732960 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
732961 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
732962 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
732963 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
732964 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
732965 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
732966 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
732967 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
732968 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
732969 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
732970 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
732971 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
732972 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
732973 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
732974 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
732975 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
732976 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
732977 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
732978 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
732979 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
732980 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
732981 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
732982 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
732983 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
732984 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
732985 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
732986 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
732987 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
732988 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
732989 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
732990 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
732991 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
732992 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
732993 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
732994 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
732995 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
732996 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
732997 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
732998 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
732999 Seven hundred thirty two thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
733000 Seven hundred thirty three thousandเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 732901 ถึง 733000 (Seven hundred thirty two thousand nine hundred and one to Seven hundred thirty three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน