วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 732501 ถึง 732600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 732501 ถึง 732600 (Seven hundred thirty two thousand five hundred and one to Seven hundred thirty two thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
732501 Seven hundred thirty two thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
732502 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
732503 Seven hundred thirty two thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
732504 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
732505 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
732506 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
732507 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
732508 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
732509 Seven hundred thirty two thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
732510 Seven hundred thirty two thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
732511 Seven hundred thirty two thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
732512 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
732513 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
732514 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
732515 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
732516 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
732517 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
732518 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
732519 Seven hundred thirty two thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
732520 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
732521 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
732522 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
732523 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
732524 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
732525 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
732526 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
732527 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
732528 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
732529 Seven hundred thirty two thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
732530 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
732531 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
732532 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
732533 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
732534 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
732535 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
732536 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
732537 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
732538 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
732539 Seven hundred thirty two thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
732540 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
732541 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
732542 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
732543 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
732544 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
732545 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
732546 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
732547 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
732548 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
732549 Seven hundred thirty two thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
732550 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
732551 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
732552 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
732553 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
732554 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
732555 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
732556 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
732557 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
732558 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
732559 Seven hundred thirty two thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
732560 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
732561 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
732562 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
732563 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
732564 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
732565 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
732566 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
732567 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
732568 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
732569 Seven hundred thirty two thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
732570 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
732571 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
732572 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
732573 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
732574 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
732575 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
732576 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
732577 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
732578 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
732579 Seven hundred thirty two thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
732580 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
732581 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
732582 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
732583 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
732584 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
732585 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
732586 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
732587 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
732588 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
732589 Seven hundred thirty two thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
732590 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
732591 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
732592 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
732593 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
732594 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
732595 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
732596 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
732597 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
732598 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
732599 Seven hundred thirty two thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
732600 Seven hundred thirty two thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 732501 ถึง 732600 (Seven hundred thirty two thousand five hundred and one to Seven hundred thirty two thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน