วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 732201 ถึง 732300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 732201 ถึง 732300 (Seven hundred thirty two thousand two hundred and one to Seven hundred thirty two thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
732201 Seven hundred thirty two thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
732202 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
732203 Seven hundred thirty two thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
732204 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
732205 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
732206 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
732207 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
732208 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
732209 Seven hundred thirty two thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
732210 Seven hundred thirty two thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
732211 Seven hundred thirty two thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
732212 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
732213 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
732214 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
732215 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
732216 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
732217 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
732218 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
732219 Seven hundred thirty two thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
732220 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
732221 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
732222 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
732223 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
732224 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
732225 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
732226 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
732227 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
732228 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
732229 Seven hundred thirty two thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
732230 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
732231 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
732232 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
732233 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
732234 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
732235 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
732236 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
732237 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
732238 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
732239 Seven hundred thirty two thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
732240 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
732241 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
732242 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
732243 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
732244 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
732245 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
732246 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
732247 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
732248 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
732249 Seven hundred thirty two thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
732250 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
732251 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
732252 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
732253 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
732254 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
732255 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
732256 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
732257 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
732258 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
732259 Seven hundred thirty two thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
732260 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
732261 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
732262 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
732263 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
732264 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
732265 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
732266 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
732267 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
732268 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
732269 Seven hundred thirty two thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
732270 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
732271 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
732272 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
732273 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
732274 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
732275 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
732276 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
732277 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
732278 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
732279 Seven hundred thirty two thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
732280 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
732281 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
732282 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
732283 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
732284 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
732285 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
732286 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
732287 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
732288 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
732289 Seven hundred thirty two thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
732290 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
732291 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
732292 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
732293 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
732294 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
732295 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
732296 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
732297 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
732298 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
732299 Seven hundred thirty two thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
732300 Seven hundred thirty two thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 732201 ถึง 732300 (Seven hundred thirty two thousand two hundred and one to Seven hundred thirty two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน