วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 731001 ถึง 731100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 731001 ถึง 731100 (Seven hundred thirty one thousand and one to Seven hundred thirty one thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
731001 Seven hundred thirty one thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
731002 Seven hundred thirty one thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
731003 Seven hundred thirty one thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
731004 Seven hundred thirty one thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
731005 Seven hundred thirty one thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
731006 Seven hundred thirty one thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
731007 Seven hundred thirty one thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
731008 Seven hundred thirty one thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
731009 Seven hundred thirty one thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
731010 Seven hundred thirty one thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
731011 Seven hundred thirty one thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
731012 Seven hundred thirty one thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
731013 Seven hundred thirty one thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
731014 Seven hundred thirty one thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
731015 Seven hundred thirty one thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
731016 Seven hundred thirty one thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
731017 Seven hundred thirty one thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
731018 Seven hundred thirty one thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
731019 Seven hundred thirty one thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
731020 Seven hundred thirty one thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
731021 Seven hundred thirty one thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
731022 Seven hundred thirty one thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
731023 Seven hundred thirty one thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
731024 Seven hundred thirty one thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
731025 Seven hundred thirty one thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
731026 Seven hundred thirty one thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
731027 Seven hundred thirty one thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
731028 Seven hundred thirty one thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
731029 Seven hundred thirty one thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
731030 Seven hundred thirty one thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
731031 Seven hundred thirty one thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
731032 Seven hundred thirty one thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
731033 Seven hundred thirty one thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
731034 Seven hundred thirty one thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
731035 Seven hundred thirty one thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
731036 Seven hundred thirty one thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
731037 Seven hundred thirty one thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
731038 Seven hundred thirty one thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
731039 Seven hundred thirty one thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
731040 Seven hundred thirty one thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
731041 Seven hundred thirty one thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
731042 Seven hundred thirty one thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
731043 Seven hundred thirty one thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
731044 Seven hundred thirty one thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
731045 Seven hundred thirty one thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
731046 Seven hundred thirty one thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
731047 Seven hundred thirty one thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
731048 Seven hundred thirty one thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
731049 Seven hundred thirty one thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
731050 Seven hundred thirty one thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
731051 Seven hundred thirty one thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
731052 Seven hundred thirty one thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
731053 Seven hundred thirty one thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
731054 Seven hundred thirty one thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
731055 Seven hundred thirty one thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
731056 Seven hundred thirty one thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
731057 Seven hundred thirty one thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
731058 Seven hundred thirty one thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
731059 Seven hundred thirty one thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
731060 Seven hundred thirty one thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
731061 Seven hundred thirty one thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
731062 Seven hundred thirty one thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
731063 Seven hundred thirty one thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
731064 Seven hundred thirty one thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
731065 Seven hundred thirty one thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
731066 Seven hundred thirty one thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
731067 Seven hundred thirty one thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
731068 Seven hundred thirty one thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
731069 Seven hundred thirty one thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
731070 Seven hundred thirty one thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
731071 Seven hundred thirty one thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
731072 Seven hundred thirty one thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
731073 Seven hundred thirty one thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
731074 Seven hundred thirty one thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
731075 Seven hundred thirty one thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
731076 Seven hundred thirty one thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
731077 Seven hundred thirty one thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
731078 Seven hundred thirty one thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
731079 Seven hundred thirty one thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
731080 Seven hundred thirty one thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
731081 Seven hundred thirty one thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
731082 Seven hundred thirty one thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
731083 Seven hundred thirty one thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
731084 Seven hundred thirty one thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
731085 Seven hundred thirty one thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
731086 Seven hundred thirty one thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
731087 Seven hundred thirty one thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
731088 Seven hundred thirty one thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
731089 Seven hundred thirty one thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
731090 Seven hundred thirty one thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
731091 Seven hundred thirty one thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
731092 Seven hundred thirty one thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
731093 Seven hundred thirty one thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
731094 Seven hundred thirty one thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
731095 Seven hundred thirty one thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
731096 Seven hundred thirty one thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
731097 Seven hundred thirty one thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
731098 Seven hundred thirty one thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
731099 Seven hundred thirty one thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
731100 Seven hundred thirty one thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 731001 ถึง 731100 (Seven hundred thirty one thousand and one to Seven hundred thirty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน