วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 729201 ถึง 729300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 729201 ถึง 729300 (Seven hundred twenty nine thousand two hundred and one to Seven hundred twenty nine thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
729201 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
729202 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
729203 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
729204 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
729205 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
729206 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
729207 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
729208 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
729209 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
729210 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
729211 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
729212 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
729213 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
729214 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
729215 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
729216 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
729217 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
729218 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
729219 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
729220 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
729221 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
729222 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
729223 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
729224 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
729225 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
729226 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
729227 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
729228 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
729229 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
729230 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
729231 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
729232 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
729233 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
729234 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
729235 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
729236 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
729237 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
729238 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
729239 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
729240 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
729241 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
729242 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
729243 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
729244 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
729245 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
729246 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
729247 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
729248 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
729249 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
729250 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
729251 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
729252 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
729253 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
729254 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
729255 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
729256 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
729257 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
729258 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
729259 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
729260 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
729261 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
729262 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
729263 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
729264 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
729265 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
729266 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
729267 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
729268 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
729269 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
729270 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
729271 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
729272 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
729273 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
729274 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
729275 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
729276 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
729277 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
729278 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
729279 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
729280 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
729281 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
729282 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
729283 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
729284 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
729285 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
729286 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
729287 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
729288 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
729289 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
729290 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
729291 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
729292 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
729293 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
729294 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
729295 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
729296 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
729297 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
729298 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
729299 Seven hundred twenty nine thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
729300 Seven hundred twenty nine thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 729201 ถึง 729300 (Seven hundred twenty nine thousand two hundred and one to Seven hundred twenty nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน