วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 728901 ถึง 729000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728901 ถึง 729000 (Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and one to Seven hundred twenty nine thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
728901 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
728902 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
728903 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
728904 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
728905 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
728906 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
728907 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
728908 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
728909 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
728910 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
728911 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
728912 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
728913 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
728914 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
728915 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
728916 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
728917 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
728918 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
728919 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
728920 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
728921 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
728922 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
728923 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
728924 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
728925 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
728926 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
728927 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
728928 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
728929 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
728930 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
728931 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
728932 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
728933 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
728934 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
728935 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
728936 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
728937 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
728938 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
728939 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
728940 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
728941 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
728942 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
728943 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
728944 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
728945 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
728946 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
728947 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
728948 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
728949 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
728950 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
728951 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
728952 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
728953 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
728954 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
728955 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
728956 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
728957 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
728958 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
728959 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
728960 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
728961 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
728962 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
728963 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
728964 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
728965 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
728966 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
728967 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
728968 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
728969 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
728970 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
728971 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
728972 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
728973 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
728974 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
728975 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
728976 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
728977 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
728978 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
728979 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
728980 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
728981 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
728982 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
728983 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
728984 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
728985 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
728986 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
728987 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
728988 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
728989 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
728990 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
728991 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
728992 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
728993 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
728994 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
728995 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
728996 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
728997 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
728998 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
728999 Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
729000 Seven hundred twenty nine thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728901 ถึง 729000 (Seven hundred twenty eight thousand nine hundred and one to Seven hundred twenty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน