วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 728501 ถึง 728600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728501 ถึง 728600 (Seven hundred twenty eight thousand five hundred and one to Seven hundred twenty eight thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
728501 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
728502 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
728503 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
728504 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
728505 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
728506 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
728507 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
728508 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
728509 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
728510 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
728511 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
728512 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
728513 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
728514 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
728515 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
728516 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
728517 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
728518 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
728519 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
728520 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
728521 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
728522 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
728523 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
728524 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
728525 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
728526 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
728527 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
728528 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
728529 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
728530 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
728531 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
728532 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
728533 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
728534 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
728535 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
728536 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
728537 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
728538 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
728539 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
728540 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
728541 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
728542 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
728543 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
728544 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
728545 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
728546 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
728547 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
728548 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
728549 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
728550 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
728551 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
728552 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
728553 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
728554 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
728555 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
728556 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
728557 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
728558 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
728559 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
728560 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
728561 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
728562 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
728563 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
728564 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
728565 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
728566 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
728567 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
728568 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
728569 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
728570 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
728571 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
728572 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
728573 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
728574 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
728575 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
728576 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
728577 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
728578 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
728579 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
728580 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
728581 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
728582 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
728583 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
728584 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
728585 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
728586 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
728587 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
728588 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
728589 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
728590 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
728591 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
728592 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
728593 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
728594 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
728595 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
728596 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
728597 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
728598 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
728599 Seven hundred twenty eight thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
728600 Seven hundred twenty eight thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728501 ถึง 728600 (Seven hundred twenty eight thousand five hundred and one to Seven hundred twenty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน