วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 728201 ถึง 728300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728201 ถึง 728300 (Seven hundred twenty eight thousand two hundred and one to Seven hundred twenty eight thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
728201 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
728202 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
728203 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
728204 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
728205 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
728206 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
728207 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
728208 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
728209 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
728210 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
728211 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
728212 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
728213 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
728214 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
728215 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
728216 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
728217 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
728218 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
728219 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
728220 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
728221 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
728222 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
728223 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
728224 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
728225 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
728226 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
728227 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
728228 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
728229 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
728230 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
728231 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
728232 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
728233 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
728234 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
728235 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
728236 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
728237 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
728238 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
728239 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
728240 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
728241 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
728242 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
728243 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
728244 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
728245 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
728246 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
728247 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
728248 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
728249 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
728250 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
728251 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
728252 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
728253 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
728254 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
728255 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
728256 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
728257 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
728258 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
728259 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
728260 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
728261 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
728262 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
728263 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
728264 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
728265 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
728266 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
728267 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
728268 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
728269 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
728270 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
728271 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
728272 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
728273 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
728274 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
728275 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
728276 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
728277 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
728278 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
728279 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
728280 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
728281 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
728282 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
728283 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
728284 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
728285 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
728286 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
728287 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
728288 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
728289 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
728290 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
728291 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
728292 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
728293 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
728294 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
728295 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
728296 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
728297 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
728298 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
728299 Seven hundred twenty eight thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
728300 Seven hundred twenty eight thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728201 ถึง 728300 (Seven hundred twenty eight thousand two hundred and one to Seven hundred twenty eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน