วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 726901 ถึง 727000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726901 ถึง 727000 (Seven hundred twenty six thousand nine hundred and one to Seven hundred twenty seven thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
726901 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
726902 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
726903 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
726904 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
726905 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
726906 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
726907 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
726908 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
726909 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
726910 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
726911 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
726912 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
726913 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
726914 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
726915 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
726916 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
726917 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
726918 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
726919 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
726920 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
726921 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
726922 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
726923 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
726924 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
726925 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
726926 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
726927 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
726928 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
726929 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
726930 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
726931 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
726932 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
726933 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
726934 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
726935 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
726936 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
726937 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
726938 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
726939 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
726940 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
726941 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
726942 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
726943 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
726944 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
726945 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
726946 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
726947 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
726948 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
726949 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
726950 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
726951 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
726952 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
726953 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
726954 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
726955 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
726956 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
726957 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
726958 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
726959 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
726960 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
726961 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
726962 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
726963 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
726964 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
726965 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
726966 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
726967 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
726968 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
726969 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
726970 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
726971 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
726972 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
726973 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
726974 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
726975 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
726976 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
726977 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
726978 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
726979 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
726980 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
726981 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
726982 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
726983 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
726984 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
726985 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
726986 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
726987 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
726988 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
726989 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
726990 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
726991 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
726992 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
726993 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
726994 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
726995 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
726996 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
726997 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
726998 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
726999 Seven hundred twenty six thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
727000 Seven hundred twenty seven thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726901 ถึง 727000 (Seven hundred twenty six thousand nine hundred and one to Seven hundred twenty seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน