วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 726801 ถึง 726900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726801 ถึง 726900 (Seven hundred twenty six thousand eight hundred and one to Seven hundred twenty six thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
726801 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
726802 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สอง
726803 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม
726804 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่
726805 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
726806 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก
726807 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
726808 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด
726809 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
726810 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
726811 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
726812 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
726813 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
726814 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
726815 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
726816 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
726817 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
726818 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
726819 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
726820 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
726821 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
726822 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
726823 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
726824 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
726825 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
726826 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
726827 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
726828 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
726829 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
726830 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
726831 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
726832 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
726833 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
726834 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
726835 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
726836 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
726837 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
726838 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
726839 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
726840 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
726841 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
726842 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
726843 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
726844 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
726845 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
726846 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
726847 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
726848 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
726849 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
726850 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
726851 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
726852 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
726853 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
726854 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
726855 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
726856 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
726857 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
726858 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
726859 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
726860 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
726861 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
726862 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
726863 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
726864 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
726865 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
726866 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
726867 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
726868 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
726869 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
726870 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
726871 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
726872 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
726873 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
726874 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
726875 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
726876 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
726877 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
726878 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
726879 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
726880 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
726881 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
726882 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
726883 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
726884 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
726885 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
726886 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
726887 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
726888 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
726889 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
726890 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
726891 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
726892 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
726893 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
726894 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
726895 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
726896 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
726897 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
726898 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
726899 Seven hundred twenty six thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
726900 Seven hundred twenty six thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726801 ถึง 726900 (Seven hundred twenty six thousand eight hundred and one to Seven hundred twenty six thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน