วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 726501 ถึง 726600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726501 ถึง 726600 (Seven hundred twenty six thousand five hundred and one to Seven hundred twenty six thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
726501 Seven hundred twenty six thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
726502 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
726503 Seven hundred twenty six thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
726504 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
726505 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
726506 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
726507 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
726508 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
726509 Seven hundred twenty six thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
726510 Seven hundred twenty six thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
726511 Seven hundred twenty six thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
726512 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
726513 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
726514 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
726515 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
726516 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
726517 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
726518 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
726519 Seven hundred twenty six thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
726520 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
726521 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
726522 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
726523 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
726524 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
726525 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
726526 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
726527 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
726528 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
726529 Seven hundred twenty six thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
726530 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
726531 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
726532 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
726533 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
726534 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
726535 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
726536 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
726537 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
726538 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
726539 Seven hundred twenty six thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
726540 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
726541 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
726542 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
726543 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
726544 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
726545 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
726546 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
726547 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
726548 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
726549 Seven hundred twenty six thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
726550 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
726551 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
726552 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
726553 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
726554 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
726555 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
726556 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
726557 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
726558 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
726559 Seven hundred twenty six thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
726560 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
726561 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
726562 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
726563 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
726564 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
726565 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
726566 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
726567 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
726568 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
726569 Seven hundred twenty six thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
726570 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
726571 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
726572 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
726573 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
726574 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
726575 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
726576 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
726577 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
726578 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
726579 Seven hundred twenty six thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
726580 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
726581 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
726582 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
726583 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
726584 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
726585 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
726586 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
726587 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
726588 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
726589 Seven hundred twenty six thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
726590 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
726591 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
726592 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
726593 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
726594 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
726595 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
726596 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
726597 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
726598 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
726599 Seven hundred twenty six thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
726600 Seven hundred twenty six thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726501 ถึง 726600 (Seven hundred twenty six thousand five hundred and one to Seven hundred twenty six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน