วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 726301 ถึง 726400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726301 ถึง 726400 (Seven hundred twenty six thousand three hundred and one to Seven hundred twenty six thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
726301 Seven hundred twenty six thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
726302 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
726303 Seven hundred twenty six thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
726304 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
726305 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
726306 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
726307 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
726308 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
726309 Seven hundred twenty six thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
726310 Seven hundred twenty six thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
726311 Seven hundred twenty six thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
726312 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
726313 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
726314 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
726315 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
726316 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
726317 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
726318 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
726319 Seven hundred twenty six thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
726320 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
726321 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
726322 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
726323 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
726324 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
726325 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
726326 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
726327 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
726328 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
726329 Seven hundred twenty six thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
726330 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
726331 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
726332 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
726333 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
726334 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
726335 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
726336 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
726337 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
726338 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
726339 Seven hundred twenty six thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
726340 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
726341 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
726342 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
726343 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
726344 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
726345 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
726346 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
726347 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
726348 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
726349 Seven hundred twenty six thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
726350 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
726351 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
726352 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
726353 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
726354 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
726355 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
726356 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
726357 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
726358 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
726359 Seven hundred twenty six thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
726360 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
726361 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
726362 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
726363 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
726364 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
726365 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
726366 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
726367 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
726368 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
726369 Seven hundred twenty six thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
726370 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
726371 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
726372 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
726373 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
726374 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
726375 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
726376 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
726377 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
726378 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
726379 Seven hundred twenty six thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
726380 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
726381 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
726382 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
726383 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
726384 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
726385 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
726386 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
726387 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
726388 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
726389 Seven hundred twenty six thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
726390 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
726391 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
726392 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
726393 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
726394 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
726395 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
726396 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
726397 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
726398 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
726399 Seven hundred twenty six thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
726400 Seven hundred twenty six thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 726301 ถึง 726400 (Seven hundred twenty six thousand three hundred and one to Seven hundred twenty six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน