วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 725601 ถึง 725700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725601 ถึง 725700 (Seven hundred twenty five thousand six hundred and one to Seven hundred twenty five thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
725601 Seven hundred twenty five thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
725602 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
725603 Seven hundred twenty five thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
725604 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
725605 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
725606 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก
725607 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
725608 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
725609 Seven hundred twenty five thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
725610 Seven hundred twenty five thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
725611 Seven hundred twenty five thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
725612 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
725613 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
725614 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
725615 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
725616 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
725617 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
725618 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
725619 Seven hundred twenty five thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
725620 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
725621 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
725622 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
725623 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
725624 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
725625 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
725626 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
725627 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
725628 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
725629 Seven hundred twenty five thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
725630 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
725631 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
725632 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
725633 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
725634 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
725635 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
725636 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
725637 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
725638 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
725639 Seven hundred twenty five thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
725640 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
725641 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
725642 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
725643 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
725644 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
725645 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
725646 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
725647 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
725648 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
725649 Seven hundred twenty five thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
725650 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
725651 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
725652 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
725653 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
725654 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
725655 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
725656 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
725657 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
725658 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
725659 Seven hundred twenty five thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
725660 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
725661 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
725662 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
725663 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
725664 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
725665 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
725666 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
725667 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
725668 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
725669 Seven hundred twenty five thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
725670 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
725671 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
725672 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
725673 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
725674 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
725675 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
725676 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
725677 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
725678 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
725679 Seven hundred twenty five thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
725680 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
725681 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
725682 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
725683 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
725684 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
725685 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
725686 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
725687 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
725688 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
725689 Seven hundred twenty five thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
725690 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
725691 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
725692 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
725693 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
725694 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
725695 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
725696 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
725697 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
725698 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
725699 Seven hundred twenty five thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
725700 Seven hundred twenty five thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725601 ถึง 725700 (Seven hundred twenty five thousand six hundred and one to Seven hundred twenty five thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน