วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 725301 ถึง 725400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725301 ถึง 725400 (Seven hundred twenty five thousand three hundred and one to Seven hundred twenty five thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
725301 Seven hundred twenty five thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
725302 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
725303 Seven hundred twenty five thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
725304 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
725305 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
725306 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
725307 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
725308 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
725309 Seven hundred twenty five thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
725310 Seven hundred twenty five thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
725311 Seven hundred twenty five thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
725312 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
725313 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
725314 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
725315 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
725316 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
725317 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
725318 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
725319 Seven hundred twenty five thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
725320 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
725321 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
725322 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
725323 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
725324 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
725325 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
725326 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
725327 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
725328 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
725329 Seven hundred twenty five thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
725330 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
725331 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
725332 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
725333 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
725334 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
725335 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
725336 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
725337 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
725338 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
725339 Seven hundred twenty five thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
725340 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
725341 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
725342 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
725343 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
725344 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
725345 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
725346 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
725347 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
725348 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
725349 Seven hundred twenty five thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
725350 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
725351 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
725352 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
725353 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
725354 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
725355 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
725356 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
725357 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
725358 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
725359 Seven hundred twenty five thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
725360 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
725361 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
725362 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
725363 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
725364 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
725365 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
725366 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
725367 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
725368 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
725369 Seven hundred twenty five thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
725370 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
725371 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
725372 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
725373 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
725374 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
725375 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
725376 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
725377 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
725378 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
725379 Seven hundred twenty five thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
725380 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
725381 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
725382 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
725383 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
725384 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
725385 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
725386 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
725387 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
725388 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
725389 Seven hundred twenty five thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
725390 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
725391 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
725392 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
725393 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
725394 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
725395 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
725396 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
725397 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
725398 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
725399 Seven hundred twenty five thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
725400 Seven hundred twenty five thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725301 ถึง 725400 (Seven hundred twenty five thousand three hundred and one to Seven hundred twenty five thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน