วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 725201 ถึง 725300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725201 ถึง 725300 (Seven hundred twenty five thousand two hundred and one to Seven hundred twenty five thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
725201 Seven hundred twenty five thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
725202 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
725203 Seven hundred twenty five thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
725204 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
725205 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
725206 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
725207 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
725208 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
725209 Seven hundred twenty five thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
725210 Seven hundred twenty five thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
725211 Seven hundred twenty five thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
725212 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
725213 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
725214 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
725215 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
725216 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
725217 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
725218 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
725219 Seven hundred twenty five thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
725220 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
725221 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
725222 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
725223 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
725224 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
725225 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
725226 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
725227 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
725228 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
725229 Seven hundred twenty five thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
725230 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
725231 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
725232 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
725233 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
725234 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
725235 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
725236 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
725237 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
725238 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
725239 Seven hundred twenty five thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
725240 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
725241 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
725242 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
725243 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
725244 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
725245 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
725246 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
725247 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
725248 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
725249 Seven hundred twenty five thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
725250 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
725251 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
725252 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
725253 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
725254 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
725255 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
725256 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
725257 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
725258 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
725259 Seven hundred twenty five thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
725260 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
725261 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
725262 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
725263 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
725264 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
725265 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
725266 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
725267 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
725268 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
725269 Seven hundred twenty five thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
725270 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
725271 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
725272 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
725273 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
725274 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
725275 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
725276 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
725277 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
725278 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
725279 Seven hundred twenty five thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
725280 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
725281 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
725282 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
725283 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
725284 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
725285 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
725286 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
725287 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
725288 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
725289 Seven hundred twenty five thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
725290 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
725291 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
725292 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
725293 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
725294 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
725295 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
725296 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
725297 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
725298 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
725299 Seven hundred twenty five thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
725300 Seven hundred twenty five thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725201 ถึง 725300 (Seven hundred twenty five thousand two hundred and one to Seven hundred twenty five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน