วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 724601 ถึง 724700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 724601 ถึง 724700 (Seven hundred twenty four thousand six hundred and one to Seven hundred twenty four thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
724601 Seven hundred twenty four thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
724602 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
724603 Seven hundred twenty four thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
724604 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
724605 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
724606 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
724607 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
724608 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
724609 Seven hundred twenty four thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
724610 Seven hundred twenty four thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
724611 Seven hundred twenty four thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
724612 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
724613 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
724614 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
724615 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
724616 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
724617 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
724618 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
724619 Seven hundred twenty four thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
724620 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
724621 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
724622 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
724623 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
724624 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
724625 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
724626 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
724627 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
724628 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
724629 Seven hundred twenty four thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
724630 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
724631 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
724632 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
724633 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
724634 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
724635 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
724636 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
724637 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
724638 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
724639 Seven hundred twenty four thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
724640 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
724641 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
724642 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
724643 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
724644 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
724645 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
724646 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
724647 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
724648 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
724649 Seven hundred twenty four thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
724650 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
724651 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
724652 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
724653 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
724654 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
724655 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
724656 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
724657 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
724658 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
724659 Seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
724660 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
724661 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
724662 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
724663 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
724664 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
724665 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
724666 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
724667 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
724668 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
724669 Seven hundred twenty four thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
724670 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
724671 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
724672 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
724673 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
724674 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
724675 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
724676 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
724677 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
724678 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
724679 Seven hundred twenty four thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
724680 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
724681 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
724682 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
724683 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
724684 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
724685 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
724686 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
724687 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
724688 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
724689 Seven hundred twenty four thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
724690 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
724691 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
724692 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
724693 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
724694 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
724695 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
724696 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
724697 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
724698 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
724699 Seven hundred twenty four thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
724700 Seven hundred twenty four thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 724601 ถึง 724700 (Seven hundred twenty four thousand six hundred and one to Seven hundred twenty four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน