วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 723601 ถึง 723700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 723601 ถึง 723700 (Seven hundred twenty three thousand six hundred and one to Seven hundred twenty three thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
723601 Seven hundred twenty three thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
723602 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สอง
723603 Seven hundred twenty three thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม
723604 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่
723605 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า
723606 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก
723607 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
723608 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด
723609 Seven hundred twenty three thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า
723610 Seven hundred twenty three thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ
723611 Seven hundred twenty three thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
723612 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
723613 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
723614 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
723615 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
723616 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
723617 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
723618 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
723619 Seven hundred twenty three thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
723620 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
723621 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
723622 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
723623 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
723624 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
723625 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
723626 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
723627 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
723628 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
723629 Seven hundred twenty three thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
723630 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
723631 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
723632 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
723633 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
723634 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
723635 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
723636 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
723637 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
723638 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
723639 Seven hundred twenty three thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
723640 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
723641 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
723642 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
723643 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
723644 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
723645 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
723646 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
723647 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
723648 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
723649 Seven hundred twenty three thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
723650 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
723651 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
723652 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
723653 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
723654 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
723655 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
723656 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
723657 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
723658 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
723659 Seven hundred twenty three thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
723660 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
723661 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
723662 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
723663 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
723664 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
723665 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
723666 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
723667 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
723668 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
723669 Seven hundred twenty three thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
723670 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
723671 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
723672 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
723673 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
723674 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
723675 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
723676 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
723677 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
723678 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
723679 Seven hundred twenty three thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
723680 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
723681 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
723682 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
723683 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
723684 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
723685 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
723686 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
723687 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
723688 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
723689 Seven hundred twenty three thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
723690 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
723691 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
723692 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
723693 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
723694 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
723695 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
723696 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
723697 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
723698 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
723699 Seven hundred twenty three thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
723700 Seven hundred twenty three thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 723601 ถึง 723700 (Seven hundred twenty three thousand six hundred and one to Seven hundred twenty three thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน