วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 723401 ถึง 723500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 723401 ถึง 723500 (Seven hundred twenty three thousand four hundred and one to Seven hundred twenty three thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
723401 Seven hundred twenty three thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
723402 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
723403 Seven hundred twenty three thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
723404 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
723405 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
723406 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
723407 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
723408 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
723409 Seven hundred twenty three thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
723410 Seven hundred twenty three thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
723411 Seven hundred twenty three thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
723412 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
723413 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
723414 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
723415 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
723416 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
723417 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
723418 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
723419 Seven hundred twenty three thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
723420 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
723421 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
723422 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
723423 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
723424 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
723425 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
723426 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
723427 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
723428 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
723429 Seven hundred twenty three thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
723430 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
723431 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
723432 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
723433 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
723434 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
723435 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
723436 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
723437 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
723438 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
723439 Seven hundred twenty three thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
723440 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
723441 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
723442 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
723443 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
723444 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
723445 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
723446 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
723447 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
723448 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
723449 Seven hundred twenty three thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
723450 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
723451 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
723452 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
723453 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
723454 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
723455 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
723456 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
723457 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
723458 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
723459 Seven hundred twenty three thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
723460 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
723461 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
723462 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
723463 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
723464 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
723465 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
723466 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
723467 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
723468 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
723469 Seven hundred twenty three thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
723470 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
723471 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
723472 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
723473 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
723474 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
723475 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
723476 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
723477 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
723478 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
723479 Seven hundred twenty three thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
723480 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
723481 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
723482 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
723483 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
723484 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
723485 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
723486 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
723487 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
723488 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
723489 Seven hundred twenty three thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
723490 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
723491 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
723492 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
723493 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
723494 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
723495 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
723496 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
723497 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
723498 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
723499 Seven hundred twenty three thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
723500 Seven hundred twenty three thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 723401 ถึง 723500 (Seven hundred twenty three thousand four hundred and one to Seven hundred twenty three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน