วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 722901 ถึง 723000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722901 ถึง 723000 (Seven hundred twenty two thousand nine hundred and one to Seven hundred twenty three thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
722901 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
722902 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
722903 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
722904 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
722905 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
722906 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
722907 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
722908 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
722909 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
722910 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
722911 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
722912 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
722913 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
722914 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
722915 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
722916 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
722917 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
722918 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
722919 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
722920 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
722921 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
722922 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
722923 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
722924 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
722925 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
722926 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
722927 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
722928 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
722929 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
722930 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
722931 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
722932 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
722933 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
722934 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
722935 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
722936 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
722937 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
722938 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
722939 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
722940 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
722941 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
722942 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
722943 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
722944 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
722945 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
722946 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
722947 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
722948 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
722949 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
722950 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
722951 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
722952 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
722953 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
722954 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
722955 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
722956 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
722957 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
722958 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
722959 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
722960 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
722961 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
722962 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
722963 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
722964 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
722965 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
722966 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
722967 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
722968 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
722969 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
722970 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
722971 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
722972 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
722973 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
722974 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
722975 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
722976 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
722977 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
722978 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
722979 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
722980 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
722981 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
722982 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
722983 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
722984 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
722985 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
722986 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
722987 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
722988 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
722989 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
722990 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
722991 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
722992 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
722993 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
722994 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
722995 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
722996 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
722997 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
722998 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
722999 Seven hundred twenty two thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
723000 Seven hundred twenty three thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722901 ถึง 723000 (Seven hundred twenty two thousand nine hundred and one to Seven hundred twenty three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน