วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 722801 ถึง 722900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722801 ถึง 722900 (Seven hundred twenty two thousand eight hundred and one to Seven hundred twenty two thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
722801 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
722802 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
722803 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
722804 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
722805 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
722806 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
722807 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
722808 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
722809 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
722810 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
722811 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
722812 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
722813 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
722814 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
722815 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
722816 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
722817 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
722818 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
722819 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
722820 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
722821 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
722822 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
722823 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
722824 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
722825 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
722826 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
722827 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
722828 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
722829 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
722830 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
722831 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
722832 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
722833 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
722834 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
722835 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
722836 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
722837 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
722838 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
722839 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
722840 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
722841 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
722842 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
722843 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
722844 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
722845 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
722846 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
722847 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
722848 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
722849 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
722850 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
722851 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
722852 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
722853 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
722854 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
722855 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
722856 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
722857 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
722858 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
722859 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
722860 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
722861 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
722862 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
722863 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
722864 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
722865 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
722866 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
722867 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
722868 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
722869 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
722870 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
722871 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
722872 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
722873 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
722874 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
722875 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
722876 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
722877 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
722878 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
722879 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
722880 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
722881 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
722882 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
722883 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
722884 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
722885 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
722886 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
722887 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
722888 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
722889 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
722890 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
722891 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
722892 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
722893 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
722894 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
722895 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
722896 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
722897 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
722898 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
722899 Seven hundred twenty two thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
722900 Seven hundred twenty two thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722801 ถึง 722900 (Seven hundred twenty two thousand eight hundred and one to Seven hundred twenty two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน