วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 722401 ถึง 722500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722401 ถึง 722500 (Seven hundred twenty two thousand four hundred and one to Seven hundred twenty two thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
722401 Seven hundred twenty two thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
722402 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
722403 Seven hundred twenty two thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
722404 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
722405 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
722406 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
722407 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
722408 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
722409 Seven hundred twenty two thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
722410 Seven hundred twenty two thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
722411 Seven hundred twenty two thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
722412 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
722413 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
722414 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
722415 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
722416 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
722417 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
722418 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
722419 Seven hundred twenty two thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
722420 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
722421 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
722422 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
722423 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
722424 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
722425 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
722426 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
722427 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
722428 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
722429 Seven hundred twenty two thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
722430 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
722431 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
722432 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
722433 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
722434 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
722435 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
722436 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
722437 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
722438 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
722439 Seven hundred twenty two thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
722440 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
722441 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
722442 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
722443 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
722444 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
722445 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
722446 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
722447 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
722448 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
722449 Seven hundred twenty two thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
722450 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
722451 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
722452 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
722453 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
722454 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
722455 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
722456 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
722457 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
722458 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
722459 Seven hundred twenty two thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
722460 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
722461 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
722462 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
722463 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
722464 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
722465 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
722466 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
722467 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
722468 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
722469 Seven hundred twenty two thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
722470 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
722471 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
722472 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
722473 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
722474 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
722475 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
722476 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
722477 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
722478 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
722479 Seven hundred twenty two thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
722480 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
722481 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
722482 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
722483 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
722484 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
722485 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
722486 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
722487 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
722488 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
722489 Seven hundred twenty two thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
722490 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
722491 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
722492 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
722493 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
722494 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
722495 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
722496 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
722497 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
722498 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
722499 Seven hundred twenty two thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
722500 Seven hundred twenty two thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722401 ถึง 722500 (Seven hundred twenty two thousand four hundred and one to Seven hundred twenty two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน