วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 722301 ถึง 722400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722301 ถึง 722400 (Seven hundred twenty two thousand three hundred and one to Seven hundred twenty two thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
722301 Seven hundred twenty two thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
722302 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
722303 Seven hundred twenty two thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
722304 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
722305 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
722306 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
722307 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
722308 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
722309 Seven hundred twenty two thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
722310 Seven hundred twenty two thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
722311 Seven hundred twenty two thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
722312 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
722313 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
722314 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
722315 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
722316 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
722317 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
722318 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
722319 Seven hundred twenty two thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
722320 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
722321 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
722322 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
722323 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
722324 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
722325 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
722326 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
722327 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
722328 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
722329 Seven hundred twenty two thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
722330 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
722331 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
722332 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
722333 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
722334 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
722335 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
722336 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
722337 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
722338 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
722339 Seven hundred twenty two thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
722340 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
722341 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
722342 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
722343 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
722344 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
722345 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
722346 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
722347 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
722348 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
722349 Seven hundred twenty two thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
722350 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
722351 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
722352 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
722353 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
722354 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
722355 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
722356 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
722357 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
722358 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
722359 Seven hundred twenty two thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
722360 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
722361 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
722362 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
722363 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
722364 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
722365 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
722366 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
722367 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
722368 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
722369 Seven hundred twenty two thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
722370 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
722371 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
722372 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
722373 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
722374 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
722375 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
722376 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
722377 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
722378 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
722379 Seven hundred twenty two thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
722380 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
722381 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
722382 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
722383 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
722384 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
722385 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
722386 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
722387 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
722388 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
722389 Seven hundred twenty two thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
722390 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
722391 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
722392 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
722393 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
722394 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
722395 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
722396 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
722397 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
722398 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
722399 Seven hundred twenty two thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
722400 Seven hundred twenty two thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722301 ถึง 722400 (Seven hundred twenty two thousand three hundred and one to Seven hundred twenty two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน