วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 722201 ถึง 722300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722201 ถึง 722300 (Seven hundred twenty two thousand two hundred and one to Seven hundred twenty two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
722201 Seven hundred twenty two thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
722202 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
722203 Seven hundred twenty two thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
722204 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
722205 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
722206 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
722207 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
722208 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
722209 Seven hundred twenty two thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
722210 Seven hundred twenty two thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
722211 Seven hundred twenty two thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
722212 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
722213 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
722214 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
722215 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
722216 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
722217 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
722218 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
722219 Seven hundred twenty two thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
722220 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
722221 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
722222 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
722223 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
722224 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
722225 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
722226 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
722227 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
722228 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
722229 Seven hundred twenty two thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
722230 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
722231 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
722232 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
722233 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
722234 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
722235 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
722236 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
722237 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
722238 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
722239 Seven hundred twenty two thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
722240 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
722241 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
722242 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
722243 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
722244 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
722245 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
722246 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
722247 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
722248 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
722249 Seven hundred twenty two thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
722250 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
722251 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
722252 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
722253 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
722254 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
722255 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
722256 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
722257 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
722258 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
722259 Seven hundred twenty two thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
722260 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
722261 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
722262 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
722263 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
722264 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
722265 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
722266 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
722267 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
722268 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
722269 Seven hundred twenty two thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
722270 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
722271 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
722272 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
722273 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
722274 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
722275 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
722276 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
722277 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
722278 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
722279 Seven hundred twenty two thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
722280 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
722281 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
722282 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
722283 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
722284 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
722285 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
722286 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
722287 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
722288 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
722289 Seven hundred twenty two thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
722290 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
722291 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
722292 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
722293 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
722294 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
722295 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
722296 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
722297 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
722298 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
722299 Seven hundred twenty two thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
722300 Seven hundred twenty two thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722201 ถึง 722300 (Seven hundred twenty two thousand two hundred and one to Seven hundred twenty two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน