วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 709901 ถึง 710000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709901 ถึง 710000 (Seven hundred nine thousand nine hundred and one to Seven hundred ten thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
709901 Seven hundred nine thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
709902 Seven hundred nine thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
709903 Seven hundred nine thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
709904 Seven hundred nine thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
709905 Seven hundred nine thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
709906 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
709907 Seven hundred nine thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
709908 Seven hundred nine thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
709909 Seven hundred nine thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
709910 Seven hundred nine thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
709911 Seven hundred nine thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
709912 Seven hundred nine thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
709913 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
709914 Seven hundred nine thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
709915 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
709916 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
709917 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
709918 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
709919 Seven hundred nine thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
709920 Seven hundred nine thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
709921 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
709922 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
709923 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
709924 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
709925 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
709926 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
709927 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
709928 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
709929 Seven hundred nine thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
709930 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
709931 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
709932 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
709933 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
709934 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
709935 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
709936 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
709937 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
709938 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
709939 Seven hundred nine thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
709940 Seven hundred nine thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
709941 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
709942 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
709943 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
709944 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
709945 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
709946 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
709947 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
709948 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
709949 Seven hundred nine thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
709950 Seven hundred nine thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
709951 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
709952 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
709953 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
709954 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
709955 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
709956 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
709957 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
709958 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
709959 Seven hundred nine thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
709960 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
709961 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
709962 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
709963 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
709964 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
709965 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
709966 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
709967 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
709968 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
709969 Seven hundred nine thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
709970 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
709971 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
709972 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
709973 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
709974 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
709975 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
709976 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
709977 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
709978 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
709979 Seven hundred nine thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
709980 Seven hundred nine thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
709981 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
709982 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
709983 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
709984 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
709985 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
709986 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
709987 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
709988 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
709989 Seven hundred nine thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
709990 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
709991 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
709992 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
709993 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
709994 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
709995 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
709996 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
709997 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
709998 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
709999 Seven hundred nine thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
710000 Seven hundred ten thousandเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709901 ถึง 710000 (Seven hundred nine thousand nine hundred and one to Seven hundred ten thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน