วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 708801 ถึง 708900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708801 ถึง 708900 (Seven hundred eight thousand eight hundred and one to Seven hundred eight thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
708801 Seven hundred eight thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
708802 Seven hundred eight thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
708803 Seven hundred eight thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
708804 Seven hundred eight thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
708805 Seven hundred eight thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
708806 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
708807 Seven hundred eight thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
708808 Seven hundred eight thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
708809 Seven hundred eight thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
708810 Seven hundred eight thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
708811 Seven hundred eight thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
708812 Seven hundred eight thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
708813 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
708814 Seven hundred eight thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
708815 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
708816 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
708817 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
708818 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
708819 Seven hundred eight thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
708820 Seven hundred eight thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
708821 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
708822 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
708823 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
708824 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
708825 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
708826 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
708827 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
708828 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
708829 Seven hundred eight thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
708830 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
708831 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
708832 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
708833 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
708834 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
708835 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
708836 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
708837 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
708838 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
708839 Seven hundred eight thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
708840 Seven hundred eight thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
708841 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
708842 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
708843 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
708844 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
708845 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
708846 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
708847 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
708848 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
708849 Seven hundred eight thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
708850 Seven hundred eight thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
708851 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
708852 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
708853 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
708854 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
708855 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
708856 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
708857 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
708858 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
708859 Seven hundred eight thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
708860 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
708861 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
708862 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
708863 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
708864 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
708865 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
708866 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
708867 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
708868 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
708869 Seven hundred eight thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
708870 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
708871 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
708872 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
708873 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
708874 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
708875 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
708876 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
708877 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
708878 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
708879 Seven hundred eight thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
708880 Seven hundred eight thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
708881 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
708882 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
708883 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
708884 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
708885 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
708886 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
708887 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
708888 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
708889 Seven hundred eight thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
708890 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
708891 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
708892 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
708893 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
708894 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
708895 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
708896 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
708897 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
708898 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
708899 Seven hundred eight thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
708900 Seven hundred eight thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708801 ถึง 708900 (Seven hundred eight thousand eight hundred and one to Seven hundred eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน