วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 708301 ถึง 708400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 708301 ถึง 708400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708301 ถึง 708400 (Seven hundred eight thousand three hundred and one to Seven hundred eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
708301 Seven hundred eight thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
708302 Seven hundred eight thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
708303 Seven hundred eight thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
708304 Seven hundred eight thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
708305 Seven hundred eight thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
708306 Seven hundred eight thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
708307 Seven hundred eight thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
708308 Seven hundred eight thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
708309 Seven hundred eight thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
708310 Seven hundred eight thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
708311 Seven hundred eight thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
708312 Seven hundred eight thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
708313 Seven hundred eight thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
708314 Seven hundred eight thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
708315 Seven hundred eight thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
708316 Seven hundred eight thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
708317 Seven hundred eight thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
708318 Seven hundred eight thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
708319 Seven hundred eight thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
708320 Seven hundred eight thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
708321 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
708322 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
708323 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
708324 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
708325 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
708326 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
708327 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
708328 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
708329 Seven hundred eight thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
708330 Seven hundred eight thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
708331 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
708332 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
708333 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
708334 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
708335 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
708336 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
708337 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
708338 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
708339 Seven hundred eight thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
708340 Seven hundred eight thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
708341 Seven hundred eight thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
708342 Seven hundred eight thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
708343 Seven hundred eight thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
708344 Seven hundred eight thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
708345 Seven hundred eight thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
708346 Seven hundred eight thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
708347 Seven hundred eight thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
708348 Seven hundred eight thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
708349 Seven hundred eight thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
708350 Seven hundred eight thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
708351 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
708352 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
708353 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
708354 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
708355 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
708356 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
708357 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
708358 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
708359 Seven hundred eight thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
708360 Seven hundred eight thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
708361 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
708362 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
708363 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
708364 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
708365 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
708366 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
708367 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
708368 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
708369 Seven hundred eight thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
708370 Seven hundred eight thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
708371 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
708372 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
708373 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
708374 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
708375 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
708376 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
708377 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
708378 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
708379 Seven hundred eight thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
708380 Seven hundred eight thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
708381 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
708382 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
708383 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
708384 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
708385 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
708386 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
708387 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
708388 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
708389 Seven hundred eight thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
708390 Seven hundred eight thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
708391 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
708392 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
708393 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
708394 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
708395 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
708396 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
708397 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
708398 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
708399 Seven hundred eight thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
708400 Seven hundred eight thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708301 ถึง 708400 (Seven hundred eight thousand three hundred and one to Seven hundred eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 708401-708500, 708501-708600, 708601-708700, 708701-708800, 708801-708900, 708901-709000, 709001-709100, 709101-709200, 709201-709300, 709301-709400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 708201-708300, 708101-708200, 708001-708100, 707901-708000, 707801-707900, 707701-707800, 707601-707700, 707501-707600, 707401-707500, 707301-707400