วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 707101 ถึง 707200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707101 ถึง 707200 (Seven hundred seven thousand one hundred and one to Seven hundred seven thousand two hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
707101 Seven hundred seven thousand one hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
707102 Seven hundred seven thousand one hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
707103 Seven hundred seven thousand one hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
707104 Seven hundred seven thousand one hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
707105 Seven hundred seven thousand one hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
707106 Seven hundred seven thousand one hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
707107 Seven hundred seven thousand one hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
707108 Seven hundred seven thousand one hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
707109 Seven hundred seven thousand one hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
707110 Seven hundred seven thousand one hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
707111 Seven hundred seven thousand one hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
707112 Seven hundred seven thousand one hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
707113 Seven hundred seven thousand one hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
707114 Seven hundred seven thousand one hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
707115 Seven hundred seven thousand one hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
707116 Seven hundred seven thousand one hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
707117 Seven hundred seven thousand one hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
707118 Seven hundred seven thousand one hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
707119 Seven hundred seven thousand one hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
707120 Seven hundred seven thousand one hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
707121 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
707122 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
707123 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
707124 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
707125 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
707126 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
707127 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
707128 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
707129 Seven hundred seven thousand one hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
707130 Seven hundred seven thousand one hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
707131 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
707132 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
707133 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
707134 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
707135 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
707136 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
707137 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
707138 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
707139 Seven hundred seven thousand one hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
707140 Seven hundred seven thousand one hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
707141 Seven hundred seven thousand one hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
707142 Seven hundred seven thousand one hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
707143 Seven hundred seven thousand one hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
707144 Seven hundred seven thousand one hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
707145 Seven hundred seven thousand one hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
707146 Seven hundred seven thousand one hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
707147 Seven hundred seven thousand one hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
707148 Seven hundred seven thousand one hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
707149 Seven hundred seven thousand one hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
707150 Seven hundred seven thousand one hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
707151 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
707152 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
707153 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
707154 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
707155 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
707156 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
707157 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
707158 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
707159 Seven hundred seven thousand one hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
707160 Seven hundred seven thousand one hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
707161 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
707162 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
707163 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
707164 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
707165 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
707166 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
707167 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
707168 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
707169 Seven hundred seven thousand one hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
707170 Seven hundred seven thousand one hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
707171 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
707172 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
707173 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
707174 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
707175 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
707176 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
707177 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
707178 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
707179 Seven hundred seven thousand one hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
707180 Seven hundred seven thousand one hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
707181 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
707182 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
707183 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
707184 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
707185 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
707186 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
707187 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
707188 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
707189 Seven hundred seven thousand one hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
707190 Seven hundred seven thousand one hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
707191 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
707192 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
707193 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
707194 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
707195 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
707196 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
707197 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
707198 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
707199 Seven hundred seven thousand one hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
707200 Seven hundred seven thousand two hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707101 ถึง 707200 (Seven hundred seven thousand one hundred and one to Seven hundred seven thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน