วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 706901 ถึง 707000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706901 ถึง 707000 (Seven hundred six thousand nine hundred and one to Seven hundred seven thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
706901 Seven hundred six thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
706902 Seven hundred six thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
706903 Seven hundred six thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
706904 Seven hundred six thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
706905 Seven hundred six thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
706906 Seven hundred six thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
706907 Seven hundred six thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
706908 Seven hundred six thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
706909 Seven hundred six thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
706910 Seven hundred six thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
706911 Seven hundred six thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
706912 Seven hundred six thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
706913 Seven hundred six thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
706914 Seven hundred six thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
706915 Seven hundred six thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
706916 Seven hundred six thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
706917 Seven hundred six thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
706918 Seven hundred six thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
706919 Seven hundred six thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
706920 Seven hundred six thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
706921 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
706922 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
706923 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
706924 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
706925 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
706926 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
706927 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
706928 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
706929 Seven hundred six thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
706930 Seven hundred six thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
706931 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
706932 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
706933 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
706934 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
706935 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
706936 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
706937 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
706938 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
706939 Seven hundred six thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
706940 Seven hundred six thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
706941 Seven hundred six thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
706942 Seven hundred six thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
706943 Seven hundred six thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
706944 Seven hundred six thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
706945 Seven hundred six thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
706946 Seven hundred six thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
706947 Seven hundred six thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
706948 Seven hundred six thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
706949 Seven hundred six thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
706950 Seven hundred six thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
706951 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
706952 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
706953 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
706954 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
706955 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
706956 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
706957 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
706958 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
706959 Seven hundred six thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
706960 Seven hundred six thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
706961 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
706962 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
706963 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
706964 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
706965 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
706966 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
706967 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
706968 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
706969 Seven hundred six thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
706970 Seven hundred six thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
706971 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
706972 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
706973 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
706974 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
706975 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
706976 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
706977 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
706978 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
706979 Seven hundred six thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
706980 Seven hundred six thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
706981 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
706982 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
706983 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
706984 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
706985 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
706986 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
706987 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
706988 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
706989 Seven hundred six thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
706990 Seven hundred six thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
706991 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
706992 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
706993 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
706994 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
706995 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
706996 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
706997 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
706998 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
706999 Seven hundred six thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
707000 Seven hundred seven thousandเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706901 ถึง 707000 (Seven hundred six thousand nine hundred and one to Seven hundred seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน