วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 705801 ถึง 705900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705801 ถึง 705900 (Seven hundred five thousand eight hundred and one to Seven hundred five thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
705801 Seven hundred five thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
705802 Seven hundred five thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
705803 Seven hundred five thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
705804 Seven hundred five thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
705805 Seven hundred five thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
705806 Seven hundred five thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
705807 Seven hundred five thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
705808 Seven hundred five thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
705809 Seven hundred five thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
705810 Seven hundred five thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
705811 Seven hundred five thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
705812 Seven hundred five thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
705813 Seven hundred five thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
705814 Seven hundred five thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
705815 Seven hundred five thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
705816 Seven hundred five thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
705817 Seven hundred five thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
705818 Seven hundred five thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
705819 Seven hundred five thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
705820 Seven hundred five thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
705821 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
705822 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
705823 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
705824 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
705825 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
705826 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
705827 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
705828 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
705829 Seven hundred five thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
705830 Seven hundred five thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
705831 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
705832 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
705833 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
705834 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
705835 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
705836 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
705837 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
705838 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
705839 Seven hundred five thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
705840 Seven hundred five thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
705841 Seven hundred five thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
705842 Seven hundred five thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
705843 Seven hundred five thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
705844 Seven hundred five thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
705845 Seven hundred five thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
705846 Seven hundred five thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
705847 Seven hundred five thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
705848 Seven hundred five thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
705849 Seven hundred five thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
705850 Seven hundred five thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
705851 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
705852 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
705853 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
705854 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
705855 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
705856 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
705857 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
705858 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
705859 Seven hundred five thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
705860 Seven hundred five thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
705861 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
705862 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
705863 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
705864 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
705865 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
705866 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
705867 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
705868 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
705869 Seven hundred five thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
705870 Seven hundred five thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
705871 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
705872 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
705873 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
705874 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
705875 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
705876 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
705877 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
705878 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
705879 Seven hundred five thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
705880 Seven hundred five thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
705881 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
705882 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
705883 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
705884 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
705885 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
705886 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
705887 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
705888 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
705889 Seven hundred five thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
705890 Seven hundred five thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
705891 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
705892 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
705893 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
705894 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
705895 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
705896 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
705897 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
705898 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
705899 Seven hundred five thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
705900 Seven hundred five thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705801 ถึง 705900 (Seven hundred five thousand eight hundred and one to Seven hundred five thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน