วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 705101 ถึง 705200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705101 ถึง 705200 (Seven hundred five thousand one hundred and one to Seven hundred five thousand two hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
705101 Seven hundred five thousand one hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
705102 Seven hundred five thousand one hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
705103 Seven hundred five thousand one hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
705104 Seven hundred five thousand one hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
705105 Seven hundred five thousand one hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
705106 Seven hundred five thousand one hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
705107 Seven hundred five thousand one hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
705108 Seven hundred five thousand one hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
705109 Seven hundred five thousand one hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
705110 Seven hundred five thousand one hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
705111 Seven hundred five thousand one hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
705112 Seven hundred five thousand one hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
705113 Seven hundred five thousand one hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
705114 Seven hundred five thousand one hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
705115 Seven hundred five thousand one hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
705116 Seven hundred five thousand one hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
705117 Seven hundred five thousand one hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
705118 Seven hundred five thousand one hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
705119 Seven hundred five thousand one hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
705120 Seven hundred five thousand one hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
705121 Seven hundred five thousand one hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
705122 Seven hundred five thousand one hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
705123 Seven hundred five thousand one hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
705124 Seven hundred five thousand one hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
705125 Seven hundred five thousand one hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
705126 Seven hundred five thousand one hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
705127 Seven hundred five thousand one hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
705128 Seven hundred five thousand one hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
705129 Seven hundred five thousand one hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
705130 Seven hundred five thousand one hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
705131 Seven hundred five thousand one hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
705132 Seven hundred five thousand one hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
705133 Seven hundred five thousand one hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
705134 Seven hundred five thousand one hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
705135 Seven hundred five thousand one hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
705136 Seven hundred five thousand one hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
705137 Seven hundred five thousand one hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
705138 Seven hundred five thousand one hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
705139 Seven hundred five thousand one hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
705140 Seven hundred five thousand one hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
705141 Seven hundred five thousand one hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
705142 Seven hundred five thousand one hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
705143 Seven hundred five thousand one hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
705144 Seven hundred five thousand one hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
705145 Seven hundred five thousand one hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
705146 Seven hundred five thousand one hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
705147 Seven hundred five thousand one hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
705148 Seven hundred five thousand one hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
705149 Seven hundred five thousand one hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
705150 Seven hundred five thousand one hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
705151 Seven hundred five thousand one hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
705152 Seven hundred five thousand one hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
705153 Seven hundred five thousand one hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
705154 Seven hundred five thousand one hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
705155 Seven hundred five thousand one hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
705156 Seven hundred five thousand one hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
705157 Seven hundred five thousand one hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
705158 Seven hundred five thousand one hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
705159 Seven hundred five thousand one hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
705160 Seven hundred five thousand one hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
705161 Seven hundred five thousand one hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
705162 Seven hundred five thousand one hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
705163 Seven hundred five thousand one hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
705164 Seven hundred five thousand one hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
705165 Seven hundred five thousand one hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
705166 Seven hundred five thousand one hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
705167 Seven hundred five thousand one hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
705168 Seven hundred five thousand one hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
705169 Seven hundred five thousand one hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
705170 Seven hundred five thousand one hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
705171 Seven hundred five thousand one hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
705172 Seven hundred five thousand one hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
705173 Seven hundred five thousand one hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
705174 Seven hundred five thousand one hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
705175 Seven hundred five thousand one hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
705176 Seven hundred five thousand one hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
705177 Seven hundred five thousand one hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
705178 Seven hundred five thousand one hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
705179 Seven hundred five thousand one hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
705180 Seven hundred five thousand one hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
705181 Seven hundred five thousand one hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
705182 Seven hundred five thousand one hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
705183 Seven hundred five thousand one hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
705184 Seven hundred five thousand one hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
705185 Seven hundred five thousand one hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
705186 Seven hundred five thousand one hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
705187 Seven hundred five thousand one hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
705188 Seven hundred five thousand one hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
705189 Seven hundred five thousand one hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
705190 Seven hundred five thousand one hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
705191 Seven hundred five thousand one hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
705192 Seven hundred five thousand one hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
705193 Seven hundred five thousand one hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
705194 Seven hundred five thousand one hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
705195 Seven hundred five thousand one hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
705196 Seven hundred five thousand one hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
705197 Seven hundred five thousand one hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
705198 Seven hundred five thousand one hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
705199 Seven hundred five thousand one hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
705200 Seven hundred five thousand two hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705101 ถึง 705200 (Seven hundred five thousand one hundred and one to Seven hundred five thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน