วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 703101 ถึง 703200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703101 ถึง 703200 (Seven hundred three thousand one hundred and one to Seven hundred three thousand two hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
703101 Seven hundred three thousand one hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
703102 Seven hundred three thousand one hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
703103 Seven hundred three thousand one hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
703104 Seven hundred three thousand one hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
703105 Seven hundred three thousand one hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
703106 Seven hundred three thousand one hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
703107 Seven hundred three thousand one hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
703108 Seven hundred three thousand one hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
703109 Seven hundred three thousand one hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
703110 Seven hundred three thousand one hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
703111 Seven hundred three thousand one hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
703112 Seven hundred three thousand one hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
703113 Seven hundred three thousand one hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
703114 Seven hundred three thousand one hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
703115 Seven hundred three thousand one hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
703116 Seven hundred three thousand one hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
703117 Seven hundred three thousand one hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
703118 Seven hundred three thousand one hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
703119 Seven hundred three thousand one hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
703120 Seven hundred three thousand one hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
703121 Seven hundred three thousand one hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
703122 Seven hundred three thousand one hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
703123 Seven hundred three thousand one hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
703124 Seven hundred three thousand one hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
703125 Seven hundred three thousand one hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
703126 Seven hundred three thousand one hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
703127 Seven hundred three thousand one hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
703128 Seven hundred three thousand one hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
703129 Seven hundred three thousand one hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
703130 Seven hundred three thousand one hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
703131 Seven hundred three thousand one hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
703132 Seven hundred three thousand one hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
703133 Seven hundred three thousand one hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
703134 Seven hundred three thousand one hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
703135 Seven hundred three thousand one hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
703136 Seven hundred three thousand one hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
703137 Seven hundred three thousand one hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
703138 Seven hundred three thousand one hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
703139 Seven hundred three thousand one hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
703140 Seven hundred three thousand one hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
703141 Seven hundred three thousand one hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
703142 Seven hundred three thousand one hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
703143 Seven hundred three thousand one hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
703144 Seven hundred three thousand one hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
703145 Seven hundred three thousand one hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
703146 Seven hundred three thousand one hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
703147 Seven hundred three thousand one hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
703148 Seven hundred three thousand one hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
703149 Seven hundred three thousand one hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
703150 Seven hundred three thousand one hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
703151 Seven hundred three thousand one hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
703152 Seven hundred three thousand one hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
703153 Seven hundred three thousand one hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
703154 Seven hundred three thousand one hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
703155 Seven hundred three thousand one hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
703156 Seven hundred three thousand one hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
703157 Seven hundred three thousand one hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
703158 Seven hundred three thousand one hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
703159 Seven hundred three thousand one hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
703160 Seven hundred three thousand one hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
703161 Seven hundred three thousand one hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
703162 Seven hundred three thousand one hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
703163 Seven hundred three thousand one hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
703164 Seven hundred three thousand one hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
703165 Seven hundred three thousand one hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
703166 Seven hundred three thousand one hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
703167 Seven hundred three thousand one hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
703168 Seven hundred three thousand one hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
703169 Seven hundred three thousand one hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
703170 Seven hundred three thousand one hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
703171 Seven hundred three thousand one hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
703172 Seven hundred three thousand one hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
703173 Seven hundred three thousand one hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
703174 Seven hundred three thousand one hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
703175 Seven hundred three thousand one hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
703176 Seven hundred three thousand one hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
703177 Seven hundred three thousand one hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
703178 Seven hundred three thousand one hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
703179 Seven hundred three thousand one hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
703180 Seven hundred three thousand one hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
703181 Seven hundred three thousand one hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
703182 Seven hundred three thousand one hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
703183 Seven hundred three thousand one hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
703184 Seven hundred three thousand one hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
703185 Seven hundred three thousand one hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
703186 Seven hundred three thousand one hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
703187 Seven hundred three thousand one hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
703188 Seven hundred three thousand one hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
703189 Seven hundred three thousand one hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
703190 Seven hundred three thousand one hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
703191 Seven hundred three thousand one hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
703192 Seven hundred three thousand one hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
703193 Seven hundred three thousand one hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
703194 Seven hundred three thousand one hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
703195 Seven hundred three thousand one hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
703196 Seven hundred three thousand one hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
703197 Seven hundred three thousand one hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
703198 Seven hundred three thousand one hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
703199 Seven hundred three thousand one hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
703200 Seven hundred three thousand two hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703101 ถึง 703200 (Seven hundred three thousand one hundred and one to Seven hundred three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน