วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 702801 ถึง 702900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702801 ถึง 702900 (Seven hundred two thousand eight hundred and one to Seven hundred two thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
702801 Seven hundred two thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
702802 Seven hundred two thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
702803 Seven hundred two thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
702804 Seven hundred two thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
702805 Seven hundred two thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
702806 Seven hundred two thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
702807 Seven hundred two thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
702808 Seven hundred two thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
702809 Seven hundred two thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
702810 Seven hundred two thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
702811 Seven hundred two thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
702812 Seven hundred two thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
702813 Seven hundred two thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
702814 Seven hundred two thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
702815 Seven hundred two thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
702816 Seven hundred two thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
702817 Seven hundred two thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
702818 Seven hundred two thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
702819 Seven hundred two thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
702820 Seven hundred two thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
702821 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
702822 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
702823 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
702824 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
702825 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
702826 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
702827 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
702828 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
702829 Seven hundred two thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
702830 Seven hundred two thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
702831 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
702832 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
702833 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
702834 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
702835 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
702836 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
702837 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
702838 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
702839 Seven hundred two thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
702840 Seven hundred two thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
702841 Seven hundred two thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
702842 Seven hundred two thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
702843 Seven hundred two thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
702844 Seven hundred two thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
702845 Seven hundred two thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
702846 Seven hundred two thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
702847 Seven hundred two thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
702848 Seven hundred two thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
702849 Seven hundred two thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
702850 Seven hundred two thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
702851 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
702852 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
702853 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
702854 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
702855 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
702856 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
702857 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
702858 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
702859 Seven hundred two thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
702860 Seven hundred two thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
702861 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
702862 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
702863 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
702864 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
702865 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
702866 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
702867 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
702868 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
702869 Seven hundred two thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
702870 Seven hundred two thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
702871 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
702872 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
702873 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
702874 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
702875 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
702876 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
702877 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
702878 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
702879 Seven hundred two thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
702880 Seven hundred two thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
702881 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
702882 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
702883 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
702884 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
702885 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
702886 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
702887 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
702888 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
702889 Seven hundred two thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
702890 Seven hundred two thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
702891 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
702892 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
702893 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
702894 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
702895 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
702896 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
702897 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
702898 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
702899 Seven hundred two thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
702900 Seven hundred two thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702801 ถึง 702900 (Seven hundred two thousand eight hundred and one to Seven hundred two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน