วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 702101 ถึง 702200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702101 ถึง 702200 (Seven hundred two thousand one hundred and one to Seven hundred two thousand two hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
702101 Seven hundred two thousand one hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
702102 Seven hundred two thousand one hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
702103 Seven hundred two thousand one hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
702104 Seven hundred two thousand one hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
702105 Seven hundred two thousand one hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
702106 Seven hundred two thousand one hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
702107 Seven hundred two thousand one hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
702108 Seven hundred two thousand one hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
702109 Seven hundred two thousand one hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
702110 Seven hundred two thousand one hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
702111 Seven hundred two thousand one hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
702112 Seven hundred two thousand one hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
702113 Seven hundred two thousand one hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
702114 Seven hundred two thousand one hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
702115 Seven hundred two thousand one hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
702116 Seven hundred two thousand one hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
702117 Seven hundred two thousand one hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
702118 Seven hundred two thousand one hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
702119 Seven hundred two thousand one hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
702120 Seven hundred two thousand one hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
702121 Seven hundred two thousand one hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
702122 Seven hundred two thousand one hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
702123 Seven hundred two thousand one hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
702124 Seven hundred two thousand one hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
702125 Seven hundred two thousand one hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
702126 Seven hundred two thousand one hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
702127 Seven hundred two thousand one hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
702128 Seven hundred two thousand one hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
702129 Seven hundred two thousand one hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
702130 Seven hundred two thousand one hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
702131 Seven hundred two thousand one hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
702132 Seven hundred two thousand one hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
702133 Seven hundred two thousand one hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
702134 Seven hundred two thousand one hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
702135 Seven hundred two thousand one hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
702136 Seven hundred two thousand one hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
702137 Seven hundred two thousand one hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
702138 Seven hundred two thousand one hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
702139 Seven hundred two thousand one hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
702140 Seven hundred two thousand one hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
702141 Seven hundred two thousand one hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
702142 Seven hundred two thousand one hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
702143 Seven hundred two thousand one hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
702144 Seven hundred two thousand one hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
702145 Seven hundred two thousand one hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
702146 Seven hundred two thousand one hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
702147 Seven hundred two thousand one hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
702148 Seven hundred two thousand one hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
702149 Seven hundred two thousand one hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
702150 Seven hundred two thousand one hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
702151 Seven hundred two thousand one hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
702152 Seven hundred two thousand one hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
702153 Seven hundred two thousand one hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
702154 Seven hundred two thousand one hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
702155 Seven hundred two thousand one hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
702156 Seven hundred two thousand one hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
702157 Seven hundred two thousand one hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
702158 Seven hundred two thousand one hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
702159 Seven hundred two thousand one hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
702160 Seven hundred two thousand one hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
702161 Seven hundred two thousand one hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
702162 Seven hundred two thousand one hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
702163 Seven hundred two thousand one hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
702164 Seven hundred two thousand one hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
702165 Seven hundred two thousand one hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
702166 Seven hundred two thousand one hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
702167 Seven hundred two thousand one hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
702168 Seven hundred two thousand one hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
702169 Seven hundred two thousand one hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
702170 Seven hundred two thousand one hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
702171 Seven hundred two thousand one hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
702172 Seven hundred two thousand one hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
702173 Seven hundred two thousand one hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
702174 Seven hundred two thousand one hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
702175 Seven hundred two thousand one hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
702176 Seven hundred two thousand one hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
702177 Seven hundred two thousand one hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
702178 Seven hundred two thousand one hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
702179 Seven hundred two thousand one hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
702180 Seven hundred two thousand one hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
702181 Seven hundred two thousand one hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
702182 Seven hundred two thousand one hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
702183 Seven hundred two thousand one hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
702184 Seven hundred two thousand one hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
702185 Seven hundred two thousand one hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
702186 Seven hundred two thousand one hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
702187 Seven hundred two thousand one hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
702188 Seven hundred two thousand one hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
702189 Seven hundred two thousand one hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
702190 Seven hundred two thousand one hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
702191 Seven hundred two thousand one hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
702192 Seven hundred two thousand one hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
702193 Seven hundred two thousand one hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
702194 Seven hundred two thousand one hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
702195 Seven hundred two thousand one hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
702196 Seven hundred two thousand one hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
702197 Seven hundred two thousand one hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
702198 Seven hundred two thousand one hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
702199 Seven hundred two thousand one hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
702200 Seven hundred two thousand two hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702101 ถึง 702200 (Seven hundred two thousand one hundred and one to Seven hundred two thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน