วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 655201 ถึง 655300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 655201 ถึง 655300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 655201 ถึง 655300 (Six hundred fifty five thousand two hundred and one to Six hundred fifty five thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
655201 Six hundred fifty five thousand two hundred and oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
655202 Six hundred fifty five thousand two hundred and twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
655203 Six hundred fifty five thousand two hundred and threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
655204 Six hundred fifty five thousand two hundred and fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
655205 Six hundred fifty five thousand two hundred and fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
655206 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
655207 Six hundred fifty five thousand two hundred and sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
655208 Six hundred fifty five thousand two hundred and eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
655209 Six hundred fifty five thousand two hundred and nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
655210 Six hundred fifty five thousand two hundred and tenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
655211 Six hundred fifty five thousand two hundred and elevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
655212 Six hundred fifty five thousand two hundred and twelveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
655213 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirteenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
655214 Six hundred fifty five thousand two hundred and fourteenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
655215 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifteenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
655216 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixteenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
655217 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventeenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
655218 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighteenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
655219 Six hundred fifty five thousand two hundred and nineteenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
655220 Six hundred fifty five thousand two hundred and twentyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
655221 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
655222 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
655223 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
655224 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
655225 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
655226 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
655227 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
655228 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
655229 Six hundred fifty five thousand two hundred and twenty nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
655230 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirtyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
655231 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
655232 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
655233 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
655234 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
655235 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
655236 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
655237 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
655238 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
655239 Six hundred fifty five thousand two hundred and thirty nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
655240 Six hundred fifty five thousand two hundred and fortyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
655241 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
655242 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
655243 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
655244 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
655245 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
655246 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
655247 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
655248 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
655249 Six hundred fifty five thousand two hundred and forty nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
655250 Six hundred fifty five thousand two hundred and fiftyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
655251 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
655252 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
655253 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
655254 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
655255 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
655256 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
655257 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
655258 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
655259 Six hundred fifty five thousand two hundred and fifty nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
655260 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixtyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
655261 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
655262 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
655263 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
655264 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
655265 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
655266 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
655267 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
655268 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
655269 Six hundred fifty five thousand two hundred and sixty nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
655270 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
655271 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
655272 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
655273 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
655274 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
655275 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
655276 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
655277 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
655278 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
655279 Six hundred fifty five thousand two hundred and seventy nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
655280 Six hundred fifty five thousand two hundred and eightyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
655281 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
655282 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
655283 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
655284 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
655285 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
655286 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
655287 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
655288 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
655289 Six hundred fifty five thousand two hundred and eighty nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
655290 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninetyซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
655291 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety oneซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
655292 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety twoซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
655293 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety threeซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
655294 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety fourซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
655295 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety fiveซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
655296 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety sixซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
655297 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety sevenซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
655298 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety eightซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
655299 Six hundred fifty five thousand two hundred and ninety nineซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
655300 Six hundred fifty five thousand three hundredซิกซ์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด หก​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 655201 ถึง 655300 (Six hundred fifty five thousand two hundred and one to Six hundred fifty five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 655301-655400, 655401-655500, 655501-655600, 655601-655700, 655701-655800, 655801-655900, 655901-656000, 656001-656100, 656101-656200, 656201-656300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 655101-655200, 655001-655100, 654901-655000, 654801-654900, 654701-654800, 654601-654700, 654501-654600, 654401-654500, 654301-654400, 654201-654300