วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 643901 ถึง 644000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 643901 ถึง 644000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 643901 ถึง 644000 (Six hundred forty three thousand nine hundred and one to Six hundred forty four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
643901 Six hundred forty three thousand nine hundred and oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
643902 Six hundred forty three thousand nine hundred and twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
643903 Six hundred forty three thousand nine hundred and threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
643904 Six hundred forty three thousand nine hundred and fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
643905 Six hundred forty three thousand nine hundred and fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
643906 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
643907 Six hundred forty three thousand nine hundred and sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
643908 Six hundred forty three thousand nine hundred and eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
643909 Six hundred forty three thousand nine hundred and nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
643910 Six hundred forty three thousand nine hundred and tenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
643911 Six hundred forty three thousand nine hundred and elevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
643912 Six hundred forty three thousand nine hundred and twelveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
643913 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
643914 Six hundred forty three thousand nine hundred and fourteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
643915 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
643916 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
643917 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventeenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
643918 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
643919 Six hundred forty three thousand nine hundred and nineteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
643920 Six hundred forty three thousand nine hundred and twentyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
643921 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
643922 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
643923 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
643924 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
643925 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
643926 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
643927 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
643928 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
643929 Six hundred forty three thousand nine hundred and twenty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
643930 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirtyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
643931 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
643932 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
643933 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
643934 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
643935 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
643936 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
643937 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
643938 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
643939 Six hundred forty three thousand nine hundred and thirty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
643940 Six hundred forty three thousand nine hundred and fortyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
643941 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
643942 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
643943 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
643944 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
643945 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
643946 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
643947 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
643948 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
643949 Six hundred forty three thousand nine hundred and forty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
643950 Six hundred forty three thousand nine hundred and fiftyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
643951 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
643952 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
643953 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
643954 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
643955 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
643956 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
643957 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
643958 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
643959 Six hundred forty three thousand nine hundred and fifty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
643960 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixtyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
643961 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
643962 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
643963 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
643964 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
643965 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
643966 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
643967 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
643968 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
643969 Six hundred forty three thousand nine hundred and sixty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
643970 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
643971 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
643972 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
643973 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
643974 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
643975 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
643976 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
643977 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
643978 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
643979 Six hundred forty three thousand nine hundred and seventy nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
643980 Six hundred forty three thousand nine hundred and eightyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
643981 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
643982 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
643983 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
643984 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
643985 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
643986 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
643987 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
643988 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
643989 Six hundred forty three thousand nine hundred and eighty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
643990 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninetyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
643991 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
643992 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
643993 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
643994 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
643995 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
643996 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
643997 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
643998 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
643999 Six hundred forty three thousand nine hundred and ninety nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
644000 Six hundred forty four thousandซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 643901 ถึง 644000 (Six hundred forty three thousand nine hundred and one to Six hundred forty four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 644001-644100, 644101-644200, 644201-644300, 644301-644400, 644401-644500, 644501-644600, 644601-644700, 644701-644800, 644801-644900, 644901-645000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 643801-643900, 643701-643800, 643601-643700, 643501-643600, 643401-643500, 643301-643400, 643201-643300, 643101-643200, 643001-643100, 642901-643000