วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502901 ถึง 503000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502901 ถึง 503000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502901 ถึง 503000 (Five hundred two thousand nine hundred and one to Five hundred three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502901 Five hundred two thousand nine hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
502902 Five hundred two thousand nine hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
502903 Five hundred two thousand nine hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
502904 Five hundred two thousand nine hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
502905 Five hundred two thousand nine hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
502906 Five hundred two thousand nine hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
502907 Five hundred two thousand nine hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
502908 Five hundred two thousand nine hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
502909 Five hundred two thousand nine hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
502910 Five hundred two thousand nine hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
502911 Five hundred two thousand nine hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502912 Five hundred two thousand nine hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
502913 Five hundred two thousand nine hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
502914 Five hundred two thousand nine hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
502915 Five hundred two thousand nine hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
502916 Five hundred two thousand nine hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
502917 Five hundred two thousand nine hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502918 Five hundred two thousand nine hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
502919 Five hundred two thousand nine hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
502920 Five hundred two thousand nine hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
502921 Five hundred two thousand nine hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502922 Five hundred two thousand nine hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502923 Five hundred two thousand nine hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502924 Five hundred two thousand nine hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502925 Five hundred two thousand nine hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502926 Five hundred two thousand nine hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502927 Five hundred two thousand nine hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502928 Five hundred two thousand nine hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502929 Five hundred two thousand nine hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502930 Five hundred two thousand nine hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
502931 Five hundred two thousand nine hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502932 Five hundred two thousand nine hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502933 Five hundred two thousand nine hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502934 Five hundred two thousand nine hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502935 Five hundred two thousand nine hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502936 Five hundred two thousand nine hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502937 Five hundred two thousand nine hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502938 Five hundred two thousand nine hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502939 Five hundred two thousand nine hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502940 Five hundred two thousand nine hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
502941 Five hundred two thousand nine hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502942 Five hundred two thousand nine hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502943 Five hundred two thousand nine hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502944 Five hundred two thousand nine hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502945 Five hundred two thousand nine hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502946 Five hundred two thousand nine hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502947 Five hundred two thousand nine hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502948 Five hundred two thousand nine hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502949 Five hundred two thousand nine hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502950 Five hundred two thousand nine hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
502951 Five hundred two thousand nine hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502952 Five hundred two thousand nine hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502953 Five hundred two thousand nine hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502954 Five hundred two thousand nine hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502955 Five hundred two thousand nine hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502956 Five hundred two thousand nine hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502957 Five hundred two thousand nine hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502958 Five hundred two thousand nine hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502959 Five hundred two thousand nine hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502960 Five hundred two thousand nine hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
502961 Five hundred two thousand nine hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502962 Five hundred two thousand nine hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502963 Five hundred two thousand nine hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502964 Five hundred two thousand nine hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502965 Five hundred two thousand nine hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502966 Five hundred two thousand nine hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
502967 Five hundred two thousand nine hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502968 Five hundred two thousand nine hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502969 Five hundred two thousand nine hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502970 Five hundred two thousand nine hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502971 Five hundred two thousand nine hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502972 Five hundred two thousand nine hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502973 Five hundred two thousand nine hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502974 Five hundred two thousand nine hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502975 Five hundred two thousand nine hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502976 Five hundred two thousand nine hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502977 Five hundred two thousand nine hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502978 Five hundred two thousand nine hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502979 Five hundred two thousand nine hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502980 Five hundred two thousand nine hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
502981 Five hundred two thousand nine hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502982 Five hundred two thousand nine hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502983 Five hundred two thousand nine hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502984 Five hundred two thousand nine hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502985 Five hundred two thousand nine hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502986 Five hundred two thousand nine hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502987 Five hundred two thousand nine hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502988 Five hundred two thousand nine hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502989 Five hundred two thousand nine hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502990 Five hundred two thousand nine hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
502991 Five hundred two thousand nine hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502992 Five hundred two thousand nine hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502993 Five hundred two thousand nine hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502994 Five hundred two thousand nine hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502995 Five hundred two thousand nine hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502996 Five hundred two thousand nine hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502997 Five hundred two thousand nine hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502998 Five hundred two thousand nine hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502999 Five hundred two thousand nine hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
503000 Five hundred three thousandไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ห้า​แสน​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502901 ถึง 503000 (Five hundred two thousand nine hundred and one to Five hundred three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 503001-503100, 503101-503200, 503201-503300, 503301-503400, 503401-503500, 503501-503600, 503601-503700, 503701-503800, 503801-503900, 503901-504000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502801-502900, 502701-502800, 502601-502700, 502501-502600, 502401-502500, 502301-502400, 502201-502300, 502101-502200, 502001-502100, 501901-502000