วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502801 ถึง 502900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502801 ถึง 502900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502801 ถึง 502900 (Five hundred two thousand eight hundred and one to Five hundred two thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502801 Five hundred two thousand eight hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
502802 Five hundred two thousand eight hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
502803 Five hundred two thousand eight hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
502804 Five hundred two thousand eight hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
502805 Five hundred two thousand eight hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
502806 Five hundred two thousand eight hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
502807 Five hundred two thousand eight hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
502808 Five hundred two thousand eight hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
502809 Five hundred two thousand eight hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
502810 Five hundred two thousand eight hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
502811 Five hundred two thousand eight hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502812 Five hundred two thousand eight hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
502813 Five hundred two thousand eight hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
502814 Five hundred two thousand eight hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
502815 Five hundred two thousand eight hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
502816 Five hundred two thousand eight hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
502817 Five hundred two thousand eight hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502818 Five hundred two thousand eight hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
502819 Five hundred two thousand eight hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
502820 Five hundred two thousand eight hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
502821 Five hundred two thousand eight hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502822 Five hundred two thousand eight hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502823 Five hundred two thousand eight hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502824 Five hundred two thousand eight hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502825 Five hundred two thousand eight hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502826 Five hundred two thousand eight hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502827 Five hundred two thousand eight hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502828 Five hundred two thousand eight hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502829 Five hundred two thousand eight hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502830 Five hundred two thousand eight hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
502831 Five hundred two thousand eight hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502832 Five hundred two thousand eight hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502833 Five hundred two thousand eight hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502834 Five hundred two thousand eight hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502835 Five hundred two thousand eight hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502836 Five hundred two thousand eight hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502837 Five hundred two thousand eight hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502838 Five hundred two thousand eight hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502839 Five hundred two thousand eight hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502840 Five hundred two thousand eight hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
502841 Five hundred two thousand eight hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502842 Five hundred two thousand eight hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502843 Five hundred two thousand eight hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502844 Five hundred two thousand eight hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502845 Five hundred two thousand eight hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502846 Five hundred two thousand eight hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502847 Five hundred two thousand eight hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502848 Five hundred two thousand eight hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502849 Five hundred two thousand eight hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502850 Five hundred two thousand eight hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
502851 Five hundred two thousand eight hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502852 Five hundred two thousand eight hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502853 Five hundred two thousand eight hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502854 Five hundred two thousand eight hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502855 Five hundred two thousand eight hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502856 Five hundred two thousand eight hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502857 Five hundred two thousand eight hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502858 Five hundred two thousand eight hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502859 Five hundred two thousand eight hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502860 Five hundred two thousand eight hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
502861 Five hundred two thousand eight hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502862 Five hundred two thousand eight hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502863 Five hundred two thousand eight hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502864 Five hundred two thousand eight hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502865 Five hundred two thousand eight hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502866 Five hundred two thousand eight hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
502867 Five hundred two thousand eight hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502868 Five hundred two thousand eight hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502869 Five hundred two thousand eight hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502870 Five hundred two thousand eight hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502871 Five hundred two thousand eight hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502872 Five hundred two thousand eight hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502873 Five hundred two thousand eight hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502874 Five hundred two thousand eight hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502875 Five hundred two thousand eight hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502876 Five hundred two thousand eight hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502877 Five hundred two thousand eight hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502878 Five hundred two thousand eight hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502879 Five hundred two thousand eight hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502880 Five hundred two thousand eight hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
502881 Five hundred two thousand eight hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502882 Five hundred two thousand eight hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502883 Five hundred two thousand eight hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502884 Five hundred two thousand eight hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502885 Five hundred two thousand eight hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502886 Five hundred two thousand eight hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502887 Five hundred two thousand eight hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502888 Five hundred two thousand eight hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502889 Five hundred two thousand eight hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502890 Five hundred two thousand eight hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
502891 Five hundred two thousand eight hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502892 Five hundred two thousand eight hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502893 Five hundred two thousand eight hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502894 Five hundred two thousand eight hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502895 Five hundred two thousand eight hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502896 Five hundred two thousand eight hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502897 Five hundred two thousand eight hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502898 Five hundred two thousand eight hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502899 Five hundred two thousand eight hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
502900 Five hundred two thousand nine hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502801 ถึง 502900 (Five hundred two thousand eight hundred and one to Five hundred two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502901-503000, 503001-503100, 503101-503200, 503201-503300, 503301-503400, 503401-503500, 503501-503600, 503601-503700, 503701-503800, 503801-503900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502701-502800, 502601-502700, 502501-502600, 502401-502500, 502301-502400, 502201-502300, 502101-502200, 502001-502100, 501901-502000, 501801-501900