วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502701 ถึง 502800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502701 ถึง 502800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502701 ถึง 502800 (Five hundred two thousand seven hundred and one to Five hundred two thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502701 Five hundred two thousand seven hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
502702 Five hundred two thousand seven hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
502703 Five hundred two thousand seven hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
502704 Five hundred two thousand seven hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
502705 Five hundred two thousand seven hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
502706 Five hundred two thousand seven hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
502707 Five hundred two thousand seven hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
502708 Five hundred two thousand seven hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
502709 Five hundred two thousand seven hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
502710 Five hundred two thousand seven hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
502711 Five hundred two thousand seven hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502712 Five hundred two thousand seven hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
502713 Five hundred two thousand seven hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
502714 Five hundred two thousand seven hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
502715 Five hundred two thousand seven hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
502716 Five hundred two thousand seven hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
502717 Five hundred two thousand seven hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502718 Five hundred two thousand seven hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
502719 Five hundred two thousand seven hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
502720 Five hundred two thousand seven hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
502721 Five hundred two thousand seven hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502722 Five hundred two thousand seven hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502723 Five hundred two thousand seven hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502724 Five hundred two thousand seven hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502725 Five hundred two thousand seven hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502726 Five hundred two thousand seven hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502727 Five hundred two thousand seven hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502728 Five hundred two thousand seven hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502729 Five hundred two thousand seven hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502730 Five hundred two thousand seven hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
502731 Five hundred two thousand seven hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502732 Five hundred two thousand seven hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502733 Five hundred two thousand seven hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502734 Five hundred two thousand seven hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502735 Five hundred two thousand seven hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502736 Five hundred two thousand seven hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502737 Five hundred two thousand seven hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502738 Five hundred two thousand seven hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502739 Five hundred two thousand seven hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502740 Five hundred two thousand seven hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
502741 Five hundred two thousand seven hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502742 Five hundred two thousand seven hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502743 Five hundred two thousand seven hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502744 Five hundred two thousand seven hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502745 Five hundred two thousand seven hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502746 Five hundred two thousand seven hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502747 Five hundred two thousand seven hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502748 Five hundred two thousand seven hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502749 Five hundred two thousand seven hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502750 Five hundred two thousand seven hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
502751 Five hundred two thousand seven hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502752 Five hundred two thousand seven hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502753 Five hundred two thousand seven hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502754 Five hundred two thousand seven hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502755 Five hundred two thousand seven hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502756 Five hundred two thousand seven hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502757 Five hundred two thousand seven hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502758 Five hundred two thousand seven hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502759 Five hundred two thousand seven hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502760 Five hundred two thousand seven hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
502761 Five hundred two thousand seven hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502762 Five hundred two thousand seven hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502763 Five hundred two thousand seven hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502764 Five hundred two thousand seven hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502765 Five hundred two thousand seven hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502766 Five hundred two thousand seven hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
502767 Five hundred two thousand seven hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502768 Five hundred two thousand seven hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502769 Five hundred two thousand seven hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502770 Five hundred two thousand seven hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502771 Five hundred two thousand seven hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502772 Five hundred two thousand seven hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502773 Five hundred two thousand seven hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502774 Five hundred two thousand seven hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502775 Five hundred two thousand seven hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502776 Five hundred two thousand seven hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502777 Five hundred two thousand seven hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502778 Five hundred two thousand seven hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502779 Five hundred two thousand seven hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502780 Five hundred two thousand seven hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
502781 Five hundred two thousand seven hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502782 Five hundred two thousand seven hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502783 Five hundred two thousand seven hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502784 Five hundred two thousand seven hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502785 Five hundred two thousand seven hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502786 Five hundred two thousand seven hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502787 Five hundred two thousand seven hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502788 Five hundred two thousand seven hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502789 Five hundred two thousand seven hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502790 Five hundred two thousand seven hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
502791 Five hundred two thousand seven hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502792 Five hundred two thousand seven hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502793 Five hundred two thousand seven hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502794 Five hundred two thousand seven hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502795 Five hundred two thousand seven hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502796 Five hundred two thousand seven hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502797 Five hundred two thousand seven hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502798 Five hundred two thousand seven hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502799 Five hundred two thousand seven hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
502800 Five hundred two thousand eight hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502701 ถึง 502800 (Five hundred two thousand seven hundred and one to Five hundred two thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502801-502900, 502901-503000, 503001-503100, 503101-503200, 503201-503300, 503301-503400, 503401-503500, 503501-503600, 503601-503700, 503701-503800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502601-502700, 502501-502600, 502401-502500, 502301-502400, 502201-502300, 502101-502200, 502001-502100, 501901-502000, 501801-501900, 501701-501800