วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502601 ถึง 502700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502601 ถึง 502700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502601 ถึง 502700 (Five hundred two thousand six hundred and one to Five hundred two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502601 Five hundred two thousand six hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
502602 Five hundred two thousand six hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
502603 Five hundred two thousand six hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
502604 Five hundred two thousand six hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
502605 Five hundred two thousand six hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
502606 Five hundred two thousand six hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
502607 Five hundred two thousand six hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
502608 Five hundred two thousand six hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
502609 Five hundred two thousand six hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
502610 Five hundred two thousand six hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
502611 Five hundred two thousand six hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502612 Five hundred two thousand six hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
502613 Five hundred two thousand six hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
502614 Five hundred two thousand six hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
502615 Five hundred two thousand six hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
502616 Five hundred two thousand six hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
502617 Five hundred two thousand six hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502618 Five hundred two thousand six hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
502619 Five hundred two thousand six hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
502620 Five hundred two thousand six hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
502621 Five hundred two thousand six hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502622 Five hundred two thousand six hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502623 Five hundred two thousand six hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502624 Five hundred two thousand six hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502625 Five hundred two thousand six hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502626 Five hundred two thousand six hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502627 Five hundred two thousand six hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502628 Five hundred two thousand six hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502629 Five hundred two thousand six hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502630 Five hundred two thousand six hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
502631 Five hundred two thousand six hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502632 Five hundred two thousand six hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502633 Five hundred two thousand six hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502634 Five hundred two thousand six hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502635 Five hundred two thousand six hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502636 Five hundred two thousand six hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502637 Five hundred two thousand six hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502638 Five hundred two thousand six hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502639 Five hundred two thousand six hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502640 Five hundred two thousand six hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
502641 Five hundred two thousand six hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502642 Five hundred two thousand six hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502643 Five hundred two thousand six hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502644 Five hundred two thousand six hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502645 Five hundred two thousand six hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502646 Five hundred two thousand six hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502647 Five hundred two thousand six hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502648 Five hundred two thousand six hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502649 Five hundred two thousand six hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502650 Five hundred two thousand six hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
502651 Five hundred two thousand six hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502652 Five hundred two thousand six hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502653 Five hundred two thousand six hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502654 Five hundred two thousand six hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502655 Five hundred two thousand six hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502656 Five hundred two thousand six hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502657 Five hundred two thousand six hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502658 Five hundred two thousand six hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502659 Five hundred two thousand six hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502660 Five hundred two thousand six hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
502661 Five hundred two thousand six hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502662 Five hundred two thousand six hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502663 Five hundred two thousand six hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502664 Five hundred two thousand six hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502665 Five hundred two thousand six hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502666 Five hundred two thousand six hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
502667 Five hundred two thousand six hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502668 Five hundred two thousand six hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502669 Five hundred two thousand six hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502670 Five hundred two thousand six hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502671 Five hundred two thousand six hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502672 Five hundred two thousand six hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502673 Five hundred two thousand six hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502674 Five hundred two thousand six hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502675 Five hundred two thousand six hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502676 Five hundred two thousand six hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502677 Five hundred two thousand six hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502678 Five hundred two thousand six hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502679 Five hundred two thousand six hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502680 Five hundred two thousand six hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
502681 Five hundred two thousand six hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502682 Five hundred two thousand six hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502683 Five hundred two thousand six hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502684 Five hundred two thousand six hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502685 Five hundred two thousand six hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502686 Five hundred two thousand six hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502687 Five hundred two thousand six hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502688 Five hundred two thousand six hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502689 Five hundred two thousand six hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502690 Five hundred two thousand six hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
502691 Five hundred two thousand six hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502692 Five hundred two thousand six hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502693 Five hundred two thousand six hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502694 Five hundred two thousand six hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502695 Five hundred two thousand six hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502696 Five hundred two thousand six hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502697 Five hundred two thousand six hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502698 Five hundred two thousand six hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502699 Five hundred two thousand six hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
502700 Five hundred two thousand seven hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502601 ถึง 502700 (Five hundred two thousand six hundred and one to Five hundred two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502701-502800, 502801-502900, 502901-503000, 503001-503100, 503101-503200, 503201-503300, 503301-503400, 503401-503500, 503501-503600, 503601-503700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502501-502600, 502401-502500, 502301-502400, 502201-502300, 502101-502200, 502001-502100, 501901-502000, 501801-501900, 501701-501800, 501601-501700