วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502101 ถึง 502200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502101 ถึง 502200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502101 ถึง 502200 (Five hundred two thousand one hundred and one to Five hundred two thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502101 Five hundred two thousand one hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
502102 Five hundred two thousand one hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
502103 Five hundred two thousand one hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
502104 Five hundred two thousand one hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
502105 Five hundred two thousand one hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
502106 Five hundred two thousand one hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
502107 Five hundred two thousand one hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
502108 Five hundred two thousand one hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
502109 Five hundred two thousand one hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
502110 Five hundred two thousand one hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
502111 Five hundred two thousand one hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502112 Five hundred two thousand one hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
502113 Five hundred two thousand one hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
502114 Five hundred two thousand one hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
502115 Five hundred two thousand one hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
502116 Five hundred two thousand one hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
502117 Five hundred two thousand one hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502118 Five hundred two thousand one hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
502119 Five hundred two thousand one hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
502120 Five hundred two thousand one hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
502121 Five hundred two thousand one hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502122 Five hundred two thousand one hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502123 Five hundred two thousand one hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502124 Five hundred two thousand one hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502125 Five hundred two thousand one hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502126 Five hundred two thousand one hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502127 Five hundred two thousand one hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502128 Five hundred two thousand one hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502129 Five hundred two thousand one hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502130 Five hundred two thousand one hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
502131 Five hundred two thousand one hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502132 Five hundred two thousand one hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502133 Five hundred two thousand one hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502134 Five hundred two thousand one hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502135 Five hundred two thousand one hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502136 Five hundred two thousand one hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502137 Five hundred two thousand one hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502138 Five hundred two thousand one hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502139 Five hundred two thousand one hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502140 Five hundred two thousand one hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
502141 Five hundred two thousand one hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502142 Five hundred two thousand one hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502143 Five hundred two thousand one hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502144 Five hundred two thousand one hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502145 Five hundred two thousand one hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502146 Five hundred two thousand one hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502147 Five hundred two thousand one hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502148 Five hundred two thousand one hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502149 Five hundred two thousand one hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502150 Five hundred two thousand one hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
502151 Five hundred two thousand one hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502152 Five hundred two thousand one hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502153 Five hundred two thousand one hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502154 Five hundred two thousand one hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502155 Five hundred two thousand one hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502156 Five hundred two thousand one hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502157 Five hundred two thousand one hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502158 Five hundred two thousand one hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502159 Five hundred two thousand one hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502160 Five hundred two thousand one hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
502161 Five hundred two thousand one hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502162 Five hundred two thousand one hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502163 Five hundred two thousand one hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502164 Five hundred two thousand one hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502165 Five hundred two thousand one hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502166 Five hundred two thousand one hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
502167 Five hundred two thousand one hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502168 Five hundred two thousand one hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502169 Five hundred two thousand one hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502170 Five hundred two thousand one hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502171 Five hundred two thousand one hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502172 Five hundred two thousand one hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502173 Five hundred two thousand one hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502174 Five hundred two thousand one hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502175 Five hundred two thousand one hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502176 Five hundred two thousand one hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502177 Five hundred two thousand one hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502178 Five hundred two thousand one hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502179 Five hundred two thousand one hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502180 Five hundred two thousand one hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
502181 Five hundred two thousand one hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502182 Five hundred two thousand one hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502183 Five hundred two thousand one hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502184 Five hundred two thousand one hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502185 Five hundred two thousand one hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502186 Five hundred two thousand one hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502187 Five hundred two thousand one hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502188 Five hundred two thousand one hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502189 Five hundred two thousand one hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502190 Five hundred two thousand one hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
502191 Five hundred two thousand one hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502192 Five hundred two thousand one hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502193 Five hundred two thousand one hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502194 Five hundred two thousand one hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502195 Five hundred two thousand one hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502196 Five hundred two thousand one hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502197 Five hundred two thousand one hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502198 Five hundred two thousand one hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502199 Five hundred two thousand one hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
502200 Five hundred two thousand two hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502101 ถึง 502200 (Five hundred two thousand one hundred and one to Five hundred two thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502201-502300, 502301-502400, 502401-502500, 502501-502600, 502601-502700, 502701-502800, 502801-502900, 502901-503000, 503001-503100, 503101-503200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502001-502100, 501901-502000, 501801-501900, 501701-501800, 501601-501700, 501501-501600, 501401-501500, 501301-501400, 501201-501300, 501101-501200